Kuva: Sonja Eloranta
Liikenneminsteri Anne Berne uskoo, että uusi liikennepalvelulaki vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen.

Hallitus on tyytyväinen aikaansaannoksiinsa normien purkamisessa.

– Lainsäädäntöä sujuvoittamalla ja modernisoimalla sekä sähköisiä menettelyjä kehittämällä on nopeutettu asiointia ja mahdollistettu uudenlaisia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja, sanotaan liikenneministeriön verkkosivulla.

Sivulla olevan kirjoituksen mukaan lainvalmistelukulttuuri on parantunut hankkeen aikana, ja lainsäädännön vaikutusten arviointi on kehittynyt.

Käsitys ei välttämättä vastaa lainsäädännöstä julkisuudessa käytyä keskustelua, eikä sille esitetä perusteluja. Hallitus on esimerkiksi antanut kaksi kertaa valinnanvapauslakiesityksen, joka ei perustuslakivaliokunnan mukaan  ole täyttänyt vaatimuksia. Myös vaikutusarvioiden puutteellisuudesta hallitus on saanut toistuvasti palautetta. Viimeksi lainsäädännön arviointineuvosto antoi sekä tunnustusta että moitteita eläinsuojelulain valmistelusta.

MainosNeuvoston mukaan lain valmistelussa on selvitetty perusteellisesti viranomaisille ja maatalousyrittäjille aiheutuvat vaikutukset, mutta esityksessä ei ole käsitelty vaihtoehtoisia tapoja parantaa eläinten hyvinvointia..

Berner tyytyväinen liikennepalvelulakiin

Normien purkamisen kärkihankkeesta vastaava liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, kesk., sanoo pitävänsä ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kansalaisten arkea helpotetaan.

Hänen mukaansa yksi merkittävimmistä sujuvoittamishankkeista on liikennepalvelulaki, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta.

– Sillä on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja kansalaisten arkeen, onhan liikenne ja liikkuminen yksi arjen perustarpeista. Liikennepalvelulaki on hyvä esimerkki siitä, miten ministeriöissä valmistaudutaan tulevaisuuteen, tämänkin lain vaikutukset voivat näkyä hyvinkin pitkän ajan päästä, arvelee ministeri Berner.

– Tämän kevään aikana on tehty mahdolliseksi esimerkiksi nykyistä laajempi opiskelumahdollisuus työttömyysetuutta menettämättä. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus voi kuulostaa etäiseltä, mutta siihen sisältyy monia kansalaisten arkeen liittyviä asioita. Muutoksen myötä edistetään kuluttajien mahdollisuuksia valita itselle sopiva lämmitystapa. Uudistus myös edistää vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla, jatkaa Berner.

Sivulla luetellaan useita muutoksia, jotka on joko jo toteutettu tai vielä vireillä.

Normeja riittää vielä

Helsingin Sanomat kertoo yhdestä esimerkistä, jossa tiukat normit ovat vielä voimassa ja ilmeisesti johtavat kehitysvammaisten hoitokodin lakkauttamiseen, koska rakennukset eivät täytä valvontaviranomaisen eli Valviran vaatimuksia. Asukkaat ja heidän omaisensa eivät lehden mukaan koe tiloja puutteellisiksi vaan toivoisivat toiminnan jatkuvan ja asukkaiden voivan jatkaa asumista kodikseen tuntemassaan paikassa.

Keskeinen ongelma on, että viiden hengen asuinyksiköissä ei ole jokaisella omaa henkilökohtaista wc:tä.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*