Hankasalmen kunnanjohtajan Matti Mäkisen silmään pistävät Tarastin esityksen aluejaot: kun sote-ratkaisussa maa jaettiin 18 itsehallintoalueeseen, joista 15 järjestää kokonaisvaltaiset sotepalvelut, niin Tarastin esitys tuo mukanaan vielä jaon 12 alueeseen, esimerkiksi pelastustoimessa. Myös aluejako viiteen on esillä.

– Melkoista viidakkoa ollaan synnyttämässä. Tämäkin osoittaa, että sote-ratkaisussa päätetty 18 alueen määrä ei perustu oikein mihinkään palvelutarpeen aiheuttamaan seikkaan, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan maakuntamalli, jos sellainen halutaan tehdä, pitäisi tehdä jollain loogisella yhtenäisellä aluejaolla.

– Tai tyydyttäisiin sitten tekemään aito ja hyvä soteuudistus sote-uudistukselle luontevalla aluejaolla, sotkematta siihen liiaksi poliittisia intohimoja.

MainosMäkinen harmittelee sitä, että maakuntamallin ajaminen maaliin on nousemassa tärkeämmäksi kuin toimivan, taloudellisesti kestävän sekä kuntien kannalta oikeudenmukaisen sotepalvelumallin synnyttäminen.

– Rahoitukselliset kysymykset eivät kuuluneet Tarastin tehtäviin, mutta olisiko nimenomaan niihin aika keskittää huomiota? hän kysyy.

Hyvin mielenkiintoista Mäkisen mukaan on se, että Tarastin esityksessä oikein tähdennetään, että maakuntaan tulee vain valtuusto ja hallitus, mutta ei muita päätöksentekotoimielimiä. Demokratian näkökulmasta maakuntahallituksesta tulee hänen mielestään todella suuren vallan keskittymä, koska se päättää sosiaali- ja terveystoimesta, pelastustoimesta, maaseututoimesta, yritys- ja työvoimapalveluista, mahdollisesti myös rakennusvalvonnan järjestämisestä sekä ympäristöterveydenhoidosta.

– Onhan tässä melkoinen ristiriita uuteen kuntalakiin, jossa taas velvoitetaan kunnat perustamaan vanhus- ja vammaisneuvostoja ja nuorisovaltuustoja, eli tuomaan päätöksenteko- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähemmäs kuntalaisia.
Kun varsinainen päätöksenteko esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa on käytännössä maakuntatason viranhaltijajohdolla, se tuskin ehtii seurata Keski-Suomen yli 20 kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoja.

– Eli uusi kuntalaki joutaisi panna uusiksi, jos tämä aluehallintouudistus toteutuu, Mäkinen sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*