Hallitus on kiertänyt sote-uudistuksen keskeistä kysymystä kuin kissa kuumaa puuroa, todetaan Helsingin Sanomien eilistä sote-uudistuksen eteenpäin nytkähdystä käsittelevässä uutisanalyysissa.

– Kompromissiksi on nyt löydetty kuntayhtymät, mutta ratkaisu läpäisee perustuslain pykälät korkeintaan rimaa hipoen.

– Onko ylipäätään järkevää yrittää pitää kuntien käsissä terveyspalvelut, joiden toimivuus vaatii suuren väestöpohjan? Olisiko järkevämpää siirtää ne Ruotsin tapaan maakunnille? HS pohtii.

Maakuntamalli on oppositiopuolue keskustan lempilapsi, ja siksi kiusallinen hallitukselle. Sote-uudistuksen viime vaiheissa keskusta on ollut asiasta viisaasti hiljaa, HS toteaa.

– Jos nyt tehty lakiesitys ei läpäise perustuslaillista harkintaa, maakuntamalli alkaa näyttää entistä paremmalta. Poliittista vauhtia se saa, jos keskusta vielä nousee kevään eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi, lehti kirjoittaa.

Uutisanalyysi HS:n digilehdessä

Lisää sotesta:

Kuntaliitto vaatii laskelmia julki

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Avatar Kaikki puolueet halunneet alusta lähtien noudattaa perustuslakia sanoo:

  Kuntaliiton pitää valmistautua nimen vaihtoon.

  Ruotsissa

  Sveriges kommuner och landsting

  Hyvää tietoa uudistajille: skl.se

  ”Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.” Wikipedia

 2. Suomen perustuslaki 11.6.1999/731

  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

  Suomeksi

  121 §

  Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

  Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.

  Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.

  Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

  Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.

  På svenska

  Finlands grundlag

  121 §

  Kommunal och annan regional självstyrelse

  Finland är indelat i kommuner, vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare.

  Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag.

  Kommunerna har beskattningsrätt. Bestämmelser om grunderna för skattskyldigheten och för hur skatten bestäms samt om de skattskyldigas rättsskydd utfärdas genom lag.

  Om självstyrelse på större förvaltningsområden än kommuner bestäms genom lag. Samerna har inom sitt hembygdsområde språklig och kulturell autonomi enligt vad som bestäms i lag.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*