Kuntalehdessä keskusteltiin pormestarimallista jo kesällä 2000. (11/2000)

Kärkölä päätti maanantaina siirtyä pormestarimalliin viidentenä kuntana Suomessa.

Päätös syntyi valtuustossa äänin 14–13. Valtuustoa yksinkertaisella enemmistöllä hallitseva sitoutumaton Kärkölä-ryhmä oli pormestarimallin kannalla ja muut ryhmät sitä vastaan.

Valtuusto valitsi pormestariksi Kärkölä-ryhmän Markku Koskisen, joka on toiminut kuntavaalien jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtajana. Koskinen oli ainoa pormestariehdokas.Valtuusto päätti pormestarin palkaksi 3 000 euroa kuukaudessa.

Koskinen oli Kärkölän kuntavaalien ylivoimainen ääniharava. Hän sai 414 ääntä eli peräti 17 prosenttia koko kunnan äänistä. Seuraavaksi suurimman ryhmän SDP:n koko äänimäärä oli 351.

MainosKoskinen on vuonna 1962 syntynyt diplomi-insinööri. Hän toimi pitkään Kärkölän suurimman yrityksen Koskisen Oy:n toimitusjohtajana. Koskinen irtisanottiin syksyllä 2016, mutta hän lukeutuu edelleen perheyrityksen omistajiin.

Kärkölä on ensimmäinen kunta, joka siirtyy pormestarimalliin kesken vaalikauden. Pormestarimalliin siirryttiin muuttamalla hallintosääntöä siten, että siihen kirjoitettiin määräykset pormestarin ja kansliapäällikön tehtävistä ja poistettiin kunnanjohtajaa koskevat määräykset.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa työntekijäorganisaatiota ja vastata asioiden valmistelusta kunnanhallitukselle pormestarin antamien suuntaviivojen mukaisesti.

MainosHallintomallin muutos tuli ajankohtaiseksi, kun Kärkölän kunnanjohtajana vuodesta 1999 toiminut Seppo Huldén hakeutui uusiin tehtäviin. Huldén on valittu Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajaksi, ja hän aloittaa uudessa työssään helmikuussa.