EU-komissaari Nicholas Schmit Aluiden komitean SEDEC-valiokunnan kokouksessa.
Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit totesi pandemian lisäävän köyhyyttä ja eriarvoisuutta Euroopassa ja lupasi komission kiinnittävän erityisesti huomiota kausityöntekijöiden oikeuksiin. Schmit korosti puheenvuorossaan myös solidaarisuuden ja toissijaisuusperiaatteen toteutumisen merkitystä. (Kuva: European Union / Fred Guerdin)

Euroopan alueiden komitean (AK) ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) jäsenet ovat tähdentäneet työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaavalle komissaarille Nicholas Schmitille, että koronaviruspandemian jälkeisissä EU:n elpymistoimissa tarvitaan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta, jotta kyetään säilyttämään sosiaaliturvaverkot, turvaamaan työpaikat ja välttämään laittomia irtisanomisia.

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd./ PES) muistutti, ettäkoronapandemia jättää syvät sosiaaliset ja taloudelliset arvet kaikkialla EU:ssa, mutta sitä ei saa käyttää tekosyynä sosiaalipoliittisten ehdotusten lykkäämiselle tai peruuttamiselle.

– Sekä vihreän että digitaalisen siirtymän on perustuttava sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen, Karjalainen totesi.

– Nykyisen kaltaisina vaikeina aikoina me kaikki haluamme Euroopan unionilta suojelua. Toivottavasti jäsenvaltiot vastaavat odotuksiimme ja pääsevät nopeasti sopimukseen EU:n tulevasta talousarviosta, joka on suhteutettava nykyisiin valtaviin elpymishaasteisiin. Tämä on oleellisen tärkeää sellaiselle vahvalle sosiaaliselle Euroopalle, jossa ketään tai mitään aluetta ei jätetä jälkeen, sekä kunnille ja alueille, jotta näillä on käytössään kaikki välineet oikeudenmukaisten siirtymien edistämiseksi.

Alueiden komitean täysistunnossa lokakuussa on määrä käsitellä Karjalaisen esittelemää lausuntoa Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi. Lausunnossa käsitellään Euroopan komission tammikuussa julkaisemaa tiedonantoa, korostetaan selkeän, koordinoidun ja kunnianhimoisen etenemissuunnitelman merkitystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi. Lausunnon mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston – jolla tuetaan vihreää siirtymää heikoimmassa asemassa olevilla alueilla – on oltava linjassa EU:n sosiaalisen pilarin kanssa.

Lausunnossa painotetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen merkitystä oikeudenmukaisten työolojen ja -ehtojen varmistamisessa ja kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota työterveyteen ja työhyvinvointiin ottaen myös huomioon uudet työmuodot (alustatyö) ja uudet työskentelymallit, kuten jatkuva yhteydenpito ja etätyö.

Lisäksi lausunnossa tähdennetään ajan tasalla olevien taitojen ja elinikäisen oppimisen merkitystä ja ehdotetaan nuorisotakuun rahoituksen lisäämistä ja sen uudistamista siten, että se olisi pysyvä ja että se ulotettaisiin 30 ikävuoteen saakka.

Anne Karjalainen johti SEDEC-valiokunnan kokousta etäyhteydellä Keravalta. (Kuva: EU/Fred Guerdin)

Komissaari Schmit totesi pandemian lisäävän köyhyyttä ja eriarvoisuutta Euroopassa ja lupasi komission kiinnittävän erityisesti huomiota kausityöntekijöiden oikeuksiin.

Muista maista tulevilla kausityöntekijöillä on laajat oikeudet, mutta työnsä tilapäisen luonteen vuoksi he voivat olla alttiimpia epävarmoille työ- ja elinoloille. Koronaviruspandemia on tuonut nämä olosuhteet näkyvämmin esiin ja joissakin tapauksissa pahensi niitä. Joissakin tapauksissa tällaiset ongelmat voivat kasvattaa koronavirusklustereiden riskiä.

– Sitä, mitä Euroopassa tapahtuu kausityöläisille, on mahdoton hyväksyä. Se ei ole arvojemme eikä periaatteidemme mukaista ja se ei ota huomioon sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tarkoittaa uusien ja entistä tehokkaampien oikeuksien antamista kansalaisille. Siihen on kirjattu 20 perusperiaatetta.

-Tätä tapahtuu useissa jäsenvaltioissa. Sitä täytyy tarkastella laajasti. On selvää, että näin ei voi jatkua, Schmit sanoi 9. heinäkuuta pidetyssä alueiden komitean SEDEC-valiokunnan kokouksessa.

Schmit toi huolensa uudestaan esiin viikkoa myöhemmin, kun EU:n komissio esitteli ohjeita, joiden avulla varmistetaan kausityöntekijöiden suojelu EU:ssa koronaviruspandemian yhteydessä. Ohjeet on suunnattu jäsenvaltioiden viranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja työmarkkinaosapuolille, ja niiden avulla on tarkoitus taata kausityöntekijöiden oikeudet ja työterveys- ja turvallisuus sekä varmistaa, että kausityöntekijät ovat tietoisia oikeuksistaan.

Schmit totesi satojen tuhansien kausityöntekijöiden tukevan joka vuosi EU:n talouden erittäin tärkeitä sektoreita, kuten elintarvike-ja maataloussektoria.

Koronaviruspandemia on tuonut esiin heidän haasteelliset elin- ja työolonsa. Tähän on puututtava. Nämä ohjeet toimivat muistutuksena jäsenvaltioille ja yrityksille, että niiden on hoidettava tehtävänsä ja suojeltava näitä välttämättömiä työntekijöitä, jotka ovat muita heikommassa asemassa, Schmit totesi komission tiedotteessa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*