Kuva: Sonja Eloranta
Kulttuurimaisema hyvin hoidettuna voi olla tehokas väline maakunnan brändinrakentamisessa, todetaan ympäristöministeriön hankkeessa.

Kulttuuriympäristöistä huolehtimista tarjotaan maakunnille vetovoimatekijöitä avuksi brändin rakentamiseen. Hyötyä voidaan saada asukkaitten viihtymiseen ja aktiivisuuteen sekä elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisessä.

Etujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös kunnissa.

Tiedot ovat peräisin Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla ‑hankkeesta. Sen tavoitteena oli määritellä kulttuuriympäristöihin liittyviä kehittämisehdotuksia käynnissä olevan maakuntauudistuksen tueksi.

– Hankkeen tuloksista käy ilmi, että ihmiset kokevat kulttuuriympäristöt merkittävinä identiteetin rakennusosina. Niihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kulttuuriympäristöjen tulisikin olla keskeinen osa tulevien maakuntien työkalupakkia, sanoo ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Tarvitaan tahtotila

Kulttuuriympäristöihin liittyvä hyvinvointi nähdään laajana fyysisenä, psyykkisenä ja visuaalisena elementtinä, joka tuo ihmiselle hyvänolontunnetta.

– Paikallisuuden korostaminen ja oman asuinympäristön arvostuksen nousu aktivoivat kansalaisia toimimaan viihtyisämmän elinympäristön puolesta, Mikkonen sanoo.

– Kun maakunnalla on selkeä yhteinen tahtotila ja tavoitteet kulttuuriympäristöjen vaalimiseen, myös asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden on helpompi ymmärtää niiden arvo

Hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö.

Raportissa on kirjattu konkreettisia suosituksia, jotka liittyvät muun muassa kulttuuriympäristöjen rooliin koko maakunnan päätöksentekoa läpileikkaavana teemana, kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiin sekä maakuntiin nimettävien kulttuuriympäristövastaavien tarpeeseen.

Maakuntauudistus muuttaa vastuita

Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä.

Valmisteilla oleva maakuntauudistus muuttaa toteutuessaan kulttuuriympäristöasioiden hoitoa huomattavasti erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta, kun ELY-keskusten ja nykyisten maakuntaliittojen toiminta päättyy.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toteuttaman hankkeen havainnot perustuvat muun muassa kyselytutkimukseen, haastatteluihin ja työpajoihin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*