Helsingin seudulle ehdotettu metropolihallinto saa valtaosalta kunnista vastahakoisen lausunnon, käy ilmi valtiovarainministeriön tänään julkaisemasta lausuntoyhteenvedosta.

Enemmistö lausunnonantajista ei pidä esitettyä metropolihallinnon mallia parhaana ratkaisuna alueen haasteisiin. Vaikka hallinnolle löytyy myös kannatusta, sen vaihtoehdoiksi esitetään niin kuntaliitoksia kuin yhteistyön kehittämistä nykyrakenteiden ja -toimintamallien avulla.

Lausunnonantajien näkemyksiä jakavat myös lakiluonnoksen ehdotukset metropolihallinnon tehtävistä, aluerajauksesta, vaaleista ja rahoituksesta.

Valtiovarainministeriö pyysi lausuntoja 10. joulukuuta 2014 valmistuneeseen hallituksen esitysluonnokseen metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä sekä siihen liittyvään valtioneuvoston asetukseen koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Lausuntoja pyydettiin 4. helmikuuta 2015 mennessä. Lausuntoja annettiin määräaikaan mennessä yhteensä 82.

Linkki lausuntoyhteenvetoon (pdf)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*