Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo, että säännöllisesti järjestettävät kansalliset dialogit ovat tärkeä tietolähde kansalaisten kokemuksista. Kuva: Rami Marjamäki

Luottamus julkiseen hallintoon on yleisesti ottaen laskenut hieman vuoden 2021 jälkeen, mutta kunnallishallinto on positiivinen poikkeus Suomessa.

– Kunta- ja alueministerinä tuloksissa ilahduttaa, että ihmisten luottamus kaikista lähimpänä ihmisten arkea toimivaan kunnallishallintoon on vahvistunut, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo.

Suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin on laskenut reilusta 60:sta prosentista vajaaseen 50:een prosenttiin.

Edellä mainitut tiedot ovat peräisin Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n julkaisemasta laajasta kansainvälisestä vertailusta.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Olemme eläneet keskellä vaikeita maailmanpoliittisia aikoja ja Suomen taloustilanne on ollut vakava, Ikonen jatkaa valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan.

– Varsinkin tällaisena aikana luottamus on tärkeää nähdä julkisten palveluidemme kehittämisen peruspilarina ja sen vahvistamiseksi hyödynnämme tätä kansainvälisistä tutkimuksista saamaamme arvokasta tietoa.

Hintojen nousu harmittaa

Luottamus kansallisiin hallituksiin on laskenut kaikissa OECD-maissa 43:sta prosentista 39:ään prosenttiin.

Lisäksi valtiovarainministeriö tiedottaa, että huoli terveydenhuoltopalveluista ja hintojen nousu ovat vaikuttaneet heikentävästi luottamustasoon Suomessa.

Erityisen vahvaa suomalaisten luottamus on poliisiin, johon luottaa miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta, sekä tuomioistuinlaitokseen, johon luottaa kolme neljästä vastaajasta.

Puolueisiin luottaa vain noin joka neljäs.

Muihin OECD-maihin verrattuna suomalaiset suhtautuvat epäilevästi omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Vain viidennes vastaajista olisi sitä mieltä, että tavalliset ihmiset pystyvät vaikuttamaan siihen, mitä hallitus tekee, kun OECD-maiden keskiarvo on 30 prosenttia. 

Vanhempien, korkeasti koulutettujen ja hyvässä taloudellisessa asemassa olevien vastaajien keskuudessa luottamus hallitukseen oli suurinta.

Vastaavasti myös hallituspuolueita äänestäneet kansalaiset sekä ne, jotka kokivat voivansa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, luottivat eniten hallitukseen.

Mediaan luotetaan

Valtaosa suomalaisista luottaa valtion virkamiehiin (62 %), mediaan (61 %), kunnallishallintoon (56 %) ja eduskuntaan (54 %).

Suomalaiset olivat hyvin tyytyväisiä saamiensa hallintopalveluiden laatuun sekä koulujärjestelmään.

Kansalaiset luottavat siihen, että viranomaiset käsittelevät heitä koskevia tietoja asianmukaisesti.

Enemmistö suomalaisista pitää todennäköisenä, että virkamiehet suhtautuvat torjuvasti lahjuksiin, eivätkä suomalaiset ole huolissaan valtionhallinnon korruptiosta. 

Kielteinen asenne lahjuksia kohtaan näkyy myös virkakuntaa kohtaan koettuna luottamuksena. 

OECD:n kansainvälinen luottamusvertailu julkaistaan nyt toisen kerran. Lisäksi valtiovarainministeriö tiedottaa tavoitteena olevan, että jatkossa vertailu ilmestyy joka toinen vuosi.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*