Kuntaliitto vaatii sote-alueille aitoa itsehallintoa. Liitto kannattaa alueille verotusoikeutta ja lisää tehtäviä siirtymäajan jälkeen. Alueille tarvitaan myös olosuhteita tasaava valtionosuusjärjestelmä, vaaditaan liiton kannanotossa.

Kuntaliiton mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ympärille perustettavien alueiden itsehallinnon pitää toimia pääsääntöisesti samoin periaattein kuin nyt kunnallinen itsehallinto.

Kuntaliitto tukee tulevien itsehallintoalueiden verotusoikeutta siirtymäajan jälkeen. Liitto korostaa, että alueille tarvitaan valtionosuusjärjestelmä, joka ottaa huomioon alueiden erilaiset olosuhteet, palvelutarpeet ja veropohjan.

 

Maakuntaliittojen tehtävät itsehallintoalueille

 

Kuntaliitto pitää järkevänä, että itsehallintoalueiden toimiala on aluksi rajattu, mutta laajenee myöhemmin. Liitto huomauttaa, että päällekkäisyydet kuntien yleisen toimialan kanssa pitää välttää.

Kuntaliiton mukaan sote-palvelujen järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueille pitäisi antaa aluksi palo- ja pelastustoimen vastuu sekä maakuntaliittojen nykyiset tehtävät.

Myös valtion aluehallinnon tehtävien siirtoa tulee selvittää tavoitteena selkeä, nykyistä tehokkaammin toimiva julkinen aluehallinto, liiton kannanotossa sanotaan.

– Itsehallintoon kuuluu vaaleihin perustuva oma päätösvalta. Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan, liitto vaatii.

– Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät. Samoin pitää soveltaa rahoitusperiaatetta: valtio turvaa niiden palvelujen rahoituksen, jotka se lailla säätää hoidettavaksi.

 

Valtion katettava alijäämät

 

Itsehallintoalueiden verotusoikeus tuo suuren muutoksen julkisen sektorin rahoitukseen.

– Ennen kuin verotusoikeus saadaan järjestettyä, valtion tulee vastata itsehallintoalueiden alijäämien kattamisesta sekä turvata vieraan pääoman saaminen valtion takauksilla, Kuntaliitto vaatii.

– Siirtymäkauden rahoitusmalli on suunniteltava pikaisesti, ja siinä pitää huomioida myös kuntiin jäävien tehtävien rahoitus ja erilaiset kunnat ja alueet.

Kuntaliitto katsoo, että myös omaisuuden siirto pitää selvittää ja toteuttaa riittävän siirtymäajan turvin.

Kuntaliiton käynnistämä ohjelma määrittelee tulevaisuuden kuntien roolin alueen elinvoiman ja asukkaiden elämän tukena. Samalla selvitetään itsehallintoalueiden ja kuntien tehtävien työnjakoa ja yhteistyötä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*