Kuntaliitto kiirehtii lukiokoulutuksen uudistamista ja kehittämistä ja korostaa lukioiden verkostoyhteistyötä.

Kuntaliitto on huolissaan lukiokoulutuksen valtionosuuden rahoituksen tasosta ja määräytymisperusteista.

Hallitusohjelmassa kaavailtu tuloksellisuusrahoitus merkitsisi toteutuessaan todennäköisesti sitä, että valtio leikkaisi kaikkien lukiokoulutuksen järjestäjien yksikköhintaa, ja osoittaisi kertyneen rahoituksen niille lukioille jotka ovat tehneet ns. tulosta valtion asettamien kriteerien mukaan.

– Lukiokoulutuksen yksikköhinta on jo nyt kohtuuttoman pieni. Valtionosuuslainsäädännön uudistamistyössä tulee huolehtia siitä, että myös haja-asutusalueilla ja pitkien etäisyyksien kunnissa turvataan resurssit lukiokoulutuksen antamiseen myös uudistuvan tuntijaon mukaisesti, Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Anneli Kangasvieri sanoo.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen muistuttaa, että lukiokoulutuksen kehittämistä ei tule toteuttaa valtiojohtoisesti.

– Kuntien kokonaisvastuu nuorten hyvinvoinnista voi toteutua vain, jos kunnilla on käytettävissään välineet sen toteuttamiseen, painottaa Haatainen.

Anneli Kangasvierin mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen edellyttää edelleen lukiokoulutuksen järjestäjien, lukioiden ja niiden toimipisteiden verkostoyhteistyötä sekä yhteistyötä muiden koulutusasteiden, kolmannen sektorin ja työelämän kanssa.

– Tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen kehittämiseen tulisi panostaa, jotta lukiokoulutus voidaan taata tasokkaasti ja tasa-arvoisesti koko maassa. Tekniikan avulla myös pienet lukiot voivat tarjota täyden opetuksen lähellä opiskelijoiden kotia.

Toisen asteen koulutus ei ole nyt minkään tahon
vastuulla. Kuntaliitto on esittänyt, että kunnille säädettäisiin
kokonaisvastuu toisen asteen, myös lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*