Kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi on käytävä järjestelmällisesti läpi kaikki kuntapalveluita koskeva lainsäädäntö, ja työn on oltava jatkuvaa eikä vain yksittäisten tehtävien purkamista, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen valtiovarainministeriön järjestämässä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen käynnistysseminaarissa tiistaina Helsingissä.

Hallitusohjelman mukaan kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden keventämisellä tulee saada miljardin euron säästö. Vaalikauden aikana kunnille ei anneta lainkaan uusia tehtäviä ilman täyttä valtion korvausta.

– Pysyviä säästöjä ei synny, ellei lakien säätämiseen oteta uutta asennetta ja riippumatonta kustannusten arviointia. Kuntapolitiikkaa tulee ohjata yli ministeriörajojen yhtenä kaikki palvelusektorit kattavana kokonaisuutena, jota toteutetaan kuntatalousohjelmassa määritellyn rahoituksen rajoissa, Kietäväinen sanoi.

Hän korosti, että aivan ratkaisevassa roolissa tavoitteen toteuttamisessa on se, että hallitus ja sen ministerit todella sitoutuvat tavoitteen toteutumiseen.

– Kokonaisia tehtäviä ei juurikaan pystytä poistamaan. Olennaista onkin karsia eri tehtävistä niiden epäolennaisimpia osia sekä lisätä joustavuutta tuottaa palvelut mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla ja tuloksekkailla tavoilla, korosti Kietäväinen.

Kuntien toimintavapauden edistämisestä, kokeilutoiminnasta ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien joustoista on kirjaukset hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman tavoitteet ovat Kietäväisen mukaan pääosin kannatettavia.

– Nyt on varmistettava joustojen toteutus. Lopulliset säästöt ja toiminnan tehostuminen jäävät paikallisten ratkaisujen varaan. Kuntia tulee tukea tässä työssä.

– Rahoitusperiaatteen mukaan lainsäädännössä asetettuihin tehtäviin on osoitettava riittävä rahoitus. Kunnille on kuitenkin säädetty yhä lisää tehtäviä, ja samalla on valtionosuuksia leikattu. Kuntatalous ja kuntalaisten verorasitus on äärirajoilla. Nyt ei ole kyse joidenkin turhien tehtävien yliviivaamisesta, vaan rahoitusperiaatteen ja kuntatalouden sekä sitä kautta kuntapalvelujen pelastamisesta.

– Tehtäviä vähennettäessä on otettava huomioon pitkän aikavälin vaikutukset, kansalaislähtöisyys ja myös yksilön omat vastuut. Perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia ei luonnollisestikaan voi vaarantaa, Kietäväinen korosti.

Kuntaliitto on mukana valmistelemassa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa. Liitto korostaa toimenpideohjelman pitkäjänteisyyttä ja kattavuutta. Ohjelman tulee olla vahvasti johdettu poikkihallinnollinen prosessi.

Lisää aiheesta:

Kunnille kysely tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*