Markku Jalonen pitää kuntasektorin kannalta erittäin hyvänä linjauksena, että työnantajien sosiaaliturvamaksujen alennus ulotetaan koskemaan kaikkia työnantajia. Hallituksen esitys asiasta olisi jättänyt julkisen sektorin nuolemaan näppejään.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää erittäin merkittävänä asiana, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein.

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta yksimielisesti sillä ehdolla, että kaikki sopijaosapuolet ja Suomen hallitus hyväksyvät sen osaltaan.

-Hallituksen esityksessä työnantajien sosiaaliturvamaksuja esitettiin alennettavaksi vain yksityisten työnantajien osalta 1,72 prosenttia. Tässä neuvottelutuloksessa alennus tulee kaikille työnantajille, Jalonen toteaa.

Tarkat laskelmat neuvottelutuloksen kustannuslaskelmista  vielä puuttuvat, mutta toteutuessaan sopimuksen vaikutus kuntasektorilla on joka tapauksessa satoja miljoonia euroja.

Mainos-Sadoista miljoonista puhutaan. Kuntapuolella yksi prosenttiyksikkö palkkamenoissa merkitsee 200 miljoonaa euroa, Markku Jalonen vahvistaa.

Samalta viivalta

KT:n mukaan sosiaaliturvamaksujen alentamisen ulottaminen myös julkiselle sektorille on erittäin tärkeä linjaus eri työmarkkinasektoreiden kilpailuneutraliteetin kannalta. Työnantajamaksujen alennukset rahoitetaan julkisen sektorin laskennallisilla säästöillä.

-Ilman tätä ratkaisua julkisen sektorin sote-palvelut olisivat joutuneet tulevaisuuden kustannusvertailuja tehdessä heikompaan asemaan, kuin alan yksityiset palvelun tuottajat, Markku Jalonen arvioi.

MainosSopimus sisältää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Työnantajamaksujen kustannuksia siirretään palkansaajille. Työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta ja julkisen sektorin henkilöstön lomarahoja leikataan vuosina 2017–2019.

-Lomarahoja leikataan maksimissaan 30 prosenttia. 24 tunnin työajan pidennyksen toteuttaminen katsotaan kevään aikana alakohtaisissa neuvotteluissa, jotka lähtevät neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen liikkeelle, Markku Jalonen toteaa.

KT tiedote sopimuksesta

 

Yhteiskuntasopimus Helsingin Sanomien sivuilla

 

 

 

 

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*