Ehdokkaita on tänä vuonna edellisiä kuntavaaleja enemmän. Kuva edellisistä kuntavaaleista. Kuva: Sonja Eloranta

Kesäkuun kuntavaaleissa on yhteensä 35 627 ehdokasta. Heidän määränsä kasvoi edellisistä vaaleista hieman yli 2 000 ehdokkaalla. Määrän kasvua selittää erityisesti perussuomalaisten ehdokkaiden määrän kasvu, kertoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Tulevissa kuntavaaleissa ehdokkaita on 4,0 yhtä valtuustopaikkaa kohden. Viime kerralla luku oli 3,7.

Kuntakohtaiset erot ehdokkaiden määrissä ovat suuria. Helsingissä valtuustopaikkaa kohden on 14 ehdokasta, kun taas Merijärven kunnassa luvun ollessa 1,4 lähes jokainen ehdokas saa valtuustopaikan.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton tekemästä ehdokasanalyysista.

Suurista puolueista perussuomalaiset kasvattivat ehdokasmääräänsä ylivoimaisesti eniten (+55 %) viime vaaleihin verrattuna. Ehdokasmäärän pientä kasvua on havaittavissa myös vihreillä (+7,8 %), kokoomuksella (+4,7 %) ja RKP:lla (+ 4,6 %). Sen sijaan puolueista ehdokasmäärää tiputtivat SDP (-8,3 %) ja keskusta (-7,9 %).

Näissä kuntavaaleissa on ehdolla ennätyksellinen määrä kansanedustajia, yhteensä 176. Edellisissä vaaleissa vastaava luku oli 162.

Keski-ikä pysyy korkeana

Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta. Ehdokkaiden keski-ikä nousi edellisistä vaaleista kuudella kuukaudella. 

Kuntavaaliehdokkaista 222 on 18-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita ehdokkaista on 8,5 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. 

Neljässä kunnassa (Enonkoski, Kannonkoski, Lappajärvi ja Rautjärvi) ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokkaana.

Yli 64-vuotiaita ehdokkaista on 17,9 %. Yli 64-vuotiaat ovat kasvattaneet osuuttaan jokaisissa vaaleissa vuodesta 1996 lähtien. Vanhin kuntavaaliehdokas on 94-vuotias. 

Edellisiin vaaleihin verrattuna nuorten ja naisehdokkaiden määrä laski.

Naisten osuus ehdokkaista on 39,7 %. Vähennystä edellisiin vaaleihin tuli 0,2 prosenttiyksikköä. 

Vakiintuneista puolueista vihreillä naisehdokkaiden osuus on selvästi suurin, 60 %. Perussuomalaisten ehdokkaista 21,5 % on naisia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*