Kuva: Sonja Eloranta
Kuntien ja kaavailtujen maakuntien työnjaossa on lasten ja perheiden palveluihin liittyviä kartoitettavia asioita.

Vireillä olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat uudenlaisiksi.  Valtiovarainministeriö on käynnistänyt projektin kuntien ja maakuntien tulevien rajapintojen selvittämiseksi. Ministeriössä tätä raja-aluetta käsittelevää toimintaa kutsutaan yhdyspintatyöksi.

Kyseessä on sama valmistelutyö, jonka selvitysryhmään suuret kaupungit viime viikolla kieltäytyivät osallistumasta.

Suuret kunnat totesivat Kuntaliiton kaupunkipoliittisessa työryhmässä, että suurten kaupunkien ongelmat ratkaistaan vain uudistusesityksen perumisella tai muuttamisella olennaisilta osin.

Ministeriö kuitenkin jatkaa asian selvittämistä.

VM:n mukaan yhdyspintatyötä tehdään jo jonkin verran kuntien ja maakuntien kesken, mutta sisällöltään vaihtelevasti.

Alueellinen yhdyspintatyö on ministeriön mukaan usein painottunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä lasten ja perheiden palveluihin. Maakunnan ja kunnan välisen yhdyspinnan toimivuus on ratkaisevassa asemassa koko maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa, ministeriössä korostetaan.

Suuret kunnat taas haluaisivat työnjaossa itselleen suuremman roolin kasvupalvelujen järjestämisessä. Sitä ne eivät uudistuksessa ole saamassa.

Yhdeksi koko maakunta- ja sote-uudistuksen kriittiseksi kohdaksi on arvioitu juuri kaavailtujen maakuntien ja tulevien kuntien tehtäväalueitten kohtaaminen, varsinkin tilanteissa, joissa kustannukset lankeavat toiselle ja hyödyt toiselle osapuolelle.

Yhdyspintatyön jäsentämiseksi ja kehittämiseksi ministeriö on perustanut Kuntien ja tulevien maakuntien tehtävien yhdyspinnat -projektin. Sen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään esiselvitys, jonka tehtävänä on kartoittaa yhdyspintoja koskevat ohjelmat, projektit, selvitykset ja säädöspohja, maakunnissa ja kunnissa tehtävä yhdyspintatyö ja yhdyspintatyön keskeiset kehittämistarpeet.

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@aucuparia.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*