Kunnat ja urheiluseurat tekevät tiivistä yhteistyötä. Kuvassa Savon Pallon jalkapallokoululaisia Pieksämäellä. (kuva: Riikka Härkönen)

Kunnat suhtautuvat myönteisesti yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Demokratiapäivän seminaarissa Helsingissä julkistetun kyselyn mukaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tekemä työ on tärkeää kuntien oman palvelutuotannon täydentäjänä.

Kyselyn kuntien ja kolmannen sektorin välisestä kumppanuudesta toteuttivat kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, Suomen Kuntaliitto ja Kansalaisareena ry.

Yhteistyötä tehdään eniten sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistys- ja liikuntatoimessa, erityisesti ikäihmisten, lasten ja nuorten palveluissa sekä urheiluseuratoiminnassa.

– Aktiivinen kansalaisyhteiskunta sekä järjestö- ja vapaaehtoistoiminta ovat aina olleet paikallisyhteisöjen toiminnan ydintä ja merkittävä sosiaalisen pääoman luoja. Tällä toiminnalla on kunnissa pystytty hyvin monipuolisesti vahvistamaan myös kuntalaisten omaehtoista arjessa selviytymistä, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka.

MainosYhteistyön kehittäminen kuuluu  sekä kunnalle että järjestöille

Palvelujen tuottaminen on myös järjestöjen tehtävä vastanneista 66 prosentin mielestä. Vastanneista 95 prosenttia arvioi, että järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittäminen kuuluu molemmille, sekä kunnalle että järjestöille.

Vapaaehtoistoiminnan palveluja oli vastausten mukaan 84 prosentissa kuntia ja ostopalvelusopimuksia kolmannen sektorin kanssa oli tehty 63 prosentissa kuntia.

Avoimissa vastauksissa toivottiin lisää vapaaehtoistyöntekijöitä ja matalan kynnyksen toimijoita esimerkiksi ystävätoimintaan, liikunnan ohjaukseen ja kulttuuritoimintaan.

Kuntien  tarjoamat avustukset eivät ainakaan kasva

Kyselyyn vastanneet arvioivat, etteivät kuntien järjestöille tarjoamat avustukset tai maksuttomat tilat ole lähitulevaisuudessa kasvussa. Lisäksi 22 prosenttia arvioi järjestöavustusten laskevan ja 13 prosenttia arvioi maksuttomien tilojen tarjoamisen vähenevän.

Erilaiset lähidemokratian muodot ovat kyselyn perusteella kasvussa: kuntien ja kansalaisyhteiskunnan yhteiset tapahtumat ovat kasvussa 49 prosentissa kuntia ja yhteisöjen edustajia kutsutaan mukaan toiminnan suunnitteluun aiempaa enemmän 50 prosentissa kuntia.

Kysely tehtiin huhti-toukokuussa kuntien hallinto- ja toimialajohtajille, ja siihen vastasi 141 kuntien edustajaa yhteensä 114 kunnasta. Vastauksia saatiin 36 prosentista kuntia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*