Kuva: Ville Miettinen

Lahden kaupungin johtamisjärjestelmätoimikunta esittää kaupungin poliittiseksi johtamisjärjestelmäksi pormestarimallia, joka otettaisiin käyttöön seuraavien kuntavaalien jälkeen, kesäkuussa 2021.

Siihen saakka kaupunkia esityksen mukaan johtaa kaupunginjohtaja, joka siirtyy ensi vaalikauden alussa kansliapäällikön virkaan. Lahden nykyinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta jää eläkkeelle toukokuun alussa 2018.

Toimikunnan mukaan pormestarimalli on poliittinen johtamisjärjestelmä, joka luo edellytykset kaupungin kehitykselle ja menestykselle.

Toimikunta pitää pormestarimallissa positiivisena sitä, että valtuusto ohjaa vahvasti pormestarin toimintaa ja pormestari antaa kaupungin hallinnolle kasvot. Kriittisenä piirteenä toimikunta pitää poliittisen vallan keskittymistä ja organisaation kasvua kun pormestarimalli tuo yhden johtoportaan lisää kaupungin hallintoon.

Mainos



Johtamisjärjestelmätoimikunnan mukaan Lahteen on rakennettava nykyistä selkeämpi ja vahvempi poliittinen ohjelma ja virkamiesten tulee kuunnella poliittista ohjausta. Erityisen tärkeänä toimikunta pitää, että isoja asioita esitellään luottamushenkilöille jo valmisteluvaiheessa. Toimikunta arvioi, että pormestarimallissa poliittinen toiminta kaupunginvaltuustossa tulee mielekkäämmäksi ja päätöksenteko on sujuvampaa.

Pormestari toimii kuntalain mukaisesti sekä kaupunginjohtajana että kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin lisäksi Lahteen valitaan kaksi tai kolme apulaispormestaria.

Toimikunta tekee esityksensä tarvittavista hallintosääntö-, toimintatapa- ja resursointimuutoksista kaupunginhallitukselle 31.3.2018 mennessä. Tavoitteena on, että valtuusto voi päättää asiasta kevään aikana.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*