Kuvakaappaus Lapin liiton verkkosivuilta.

Lappi alkaa valmistella aluehallinnon kokeilua. Lapin maakuntahallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti maakuntajohtaja Mika Riipin esityksen valmistelun aloittamisesta.

Selvityksessä on tarkoitus valmistella konkreettisen esityksen muotoon uuden, aluelähtöisen aluehallinnon toimintaperiaatteet.

– Selvityksessä pyritään löytämään malli, jossa valtion ja alueen välinen suhde voitaisiin uudistaa nykyisen tulos- ja normiohjauksen sijaan sopimuspohjaiseksi ja neuvottelumenettelyyn pohjautuvaksi suhteeksi, Lapin liiton tiedotteessa todetaan.

– Käytännössä tätä esitetään kokeiltavaksi maankäytön ja aluekehittämisen osalta, jossa toimivaltaa esitetään koottavaksi uudelle kansanvaltaiselle tasolle. Samalla selvitettäisiin valtion aluehallinnon viranomais-, valvonta- ja luvitustehtävien siirtämistä yhden luukun periaatteelle.

Lapin liiton mukaan selvityksen taustalla on nykytilanne, joka ei huomioi riittävsti aluelähtöisyyttä ja maan eri alueiden erilaisia olosuhteita rakenteiden uudistamisessa.

– Lapin erityisolosuhteet kuten pitkät välimatkat, harva asutus, arktiset olosuhteet ja esimerkiksi saamelaisalue asettavat kaikelle palvelutuotannolle valtakunnallisestikin katsoen suurimmat haasteet, liitto muistuttaa.

– Haasteiden selättäminen ja potentiaalin realisoiminen on mahdollista vain, jos nykyisiä hajanaisia toimintaresursseja kootaan yhteen ja lappilaiset itse pääsevät nykyistä paremmin päättämään näistä resursseista ja niiden käytöstä.

Lisäksi Lapin liitto näkee, että meneilllään oleva alue- ja paikallishallinnon murros voi heikentää merkittävästi Lapin asemaa osana Pohjois-Suomea.

Tätä painetta lisäisi oleellisesti sote-uudistus, jos se toteutuu esitetysti.

– Keskittävän kehityksen johdosta on erittäin perusteltua, että Lappi ottaa uudistuksessa aloitteellisen roolin ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan lappilaisten vaikutusmahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Selvityksen yhtenä tavoitteena on myös siten varmistaa valtionhallinnon riittävä läsnäolo myös tulevaisuudessa Lapissa.

Selvitys on tarkoitus toteuttaa maakunnan kehittämisrahalla tulevan talven aikana siten, että esitys Lapin aluemallista tuodaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa 2015. Valmis esitys pyritään saamaan kokeilukirjauksena tulevaan hallitusohjelmaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*