Markku Markkula (kok, EPP) on valittu Euroopan alueiden komitean puheenjohtajaksi. Markkula johtaa alueiden komiteaa 2,5 vuotta. Valinnat tehtiin komitean uuden toimikauden 2015 – 2019 järjestäytymistäysistunnossa Brysselissä torstaina 12. helmikuuta.

Markkula on Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja. Markkula on ollut alueiden komiteassa vuodesta 2007, ensin varajäsenenä ja vuodesta 2010 varsinaisena jäsenenä. Kansanedustajana Markkula oli 1995 – 2003.

Ensimmäinen pohjoismaalainen puheenjohtaja

Markku Markkula on Euroopan alueiden komitean ensimmäinen pohjoismaalainen puheenjohtaja. Suomi on järjestyksessä seitsemäs maa, jonka edustaja toimii komitean puheenjohtajana.

Vuonna 1994 perustetun alueiden komitean aiemmat puheenjohtajat ovat tulleet Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Espanjasta.

– Minulle koko Suomi on tärkeä aina pääkaupunkiseudulta Lappiin asti. Suomi sijaitsee pohjoisessa, kaukana EU:n keskeltä ja sillä on pitkä EU:n ulkoraja. Suomi on myös väestömäärältään pieni ja har-vaanasuttu maa. Suomi on kuitenkin vahvasti sitoutunut Euroopan unionin arvoihin, sanoo Lapissa syntynyt Markkula.

Suomen kuntajärjestelmälle lisää huomiota

Valintansa jälkeen täydelle täysistuntosalille pitämässään linjapuheessa Markkula korosti alueiden ja kuntien sitoutumista kasvuun ja työllisyyteen.

– Euroopan alueiden ja kuntien on kaikin voimin puhallettava uusia tuulia älykkääseen kasvuun sekä uusien työpaikkojen luomiseen. Elinkeinoelämää edistävät sosiaaliset sekä taloudelliset innovaatiot ovat 315 miljardin euron investointipaketin toteutuksen avaintekijöitä. Meidän on parannettava yrittäjyyden edellytyksiä sekä pyrittävä palauttamaan kansalaisten luottamus parempaan tulevaisuuteen, linjasi Markkula.

Markkulan puheenjohtajuus merkitsee myös sitä, että komitean työssä kiinnitetään entistä enemmän huomiota Suomeen ja Suomen kuntajärjestelmään. Suomessa on eurooppalaisittain laaja ja toimiva kuntajärjestelmä, joka tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti peruspalveluita kuntalaisille.

Komitean tulevassa työssä näkyvät myös Suomen ja pohjoismaisen kuntajärjestelmät erityispiirteet, kuten tasa-arvo, avoimuus ja vahva kunnallinen itsehallinto.

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on 350-jäseninen EU:n toimielin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Kuntalehti
Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*