Pääkaupunkiseudun merkityksestä koko maalle ollaan melko yksimielisiä. (Kuva: Ville Miettinen)

Metropolipolitiikasta tehty selvitys korostaa riittävän johtajuuden ja linjaamiskyvyn merkitystä metropolialueen keskeisissä kehittämiskysymyksissä.

Selvityksessä ehdotetaan metropolipolitiikalle jatkossa tiiviimpää organisatorista ydintä, jossa on mukana korkein virkamies- ja poliittinen johto.

Ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön teettämän selvityksen mukaan metropolipolitiikka on myötävaikuttanut Helsingin seudun kehitykseen koko Suomen hyväksi, ja sitä tarvitaan myös jatkossa.

Tulevalle hallituskaudelle kaivataan kuitenkin aiempaa tarkemmin määriteltyjä tavoitteita, rajatumpia valintoja, sitovampia sopimuksia, täsmällisempiä välineitä sekä tehokkaampaa organisoitumista,

Metropolitpolitiikkaa ja sen kehittämistarpeita on ministeriöiden toimeksiannosta arvioinut MDI Public Oy.

Onnistumisen alueet ja myös tulevaisuuden tehtävät liittyvät selvityksen mukaan erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen.

MAL-asioiden yhteensovittamisessa ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä on syntynyt yhteisiä näkemyksiä. Mutta yleisen tason yhteisiin tavoitteisiin kuntien päättäjät eivät ole olleet valmiita sitoutumaan.

Selvityksessä ehdotetaan, että metropolipolitiikan ytimeen tulisi nostaa MAL-kysymykset sekä alueen kasvun vahvistaminen.

Kasvun vahvistamiseen nähdään liittyvän olennaisesti myös kansainvälistyminen. Radikaaleille sisällöllisille muutoksille selvityksen tekijät eivät näe tarvetta.

 

 

Uusia näkökulmia ja instrumentteja kaivataan

 

 

Metropolipolitiikan neuvottelukunnan puheenjohtaja, asuntoministeri Pia Viitanen, sd., korostaa pitkäjänteisyyden ja sitoutumisen merkitystä metropolipolitiikan tavoitteiden toteutumisessa.

Viitasen mukaan tarvitaan myös kokonaisvaltaista näkökulmaa kaupunkikehittämiseen sekä toteutukselle uusia instrumentteja.

– Asuinalueiden eriarvoistumisen ehkäiseminen, täydennysrakentaminen yhdyskuntarakennetta tiivistävällä tavalla ja asuntojen peruskorjaaminen ovat tulevaisuudessa mittava urakka.

Kuntaministeri, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Paula Risikko, kok., muistuttaa metropolialueen voimakkaasta kasvusta ja merkityksestä kansantaloudelle. Ne edellyttävät hänen mukaansa metropolipolitiikan jatkamista ja kehittämistä.

Risikko patistaa valtiota, metropolialueen kuntia sekä alueella toimivia yrityksiä, korkeakouluja ja kansalaisjärjestöjä entistä tiiviimpään yhteistyöhön.

– Vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tehokas metropolialue on koko Suomen etu, Risikko sanoo.

Ministeriöiden teettämä selvitys on luettavissa täällä.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*