Kimmo Tiilikainen toivoo, että kuntapäättäjät edistävät lupaprosessien keventämistä. Kuva EU:n ministerivaliokunnan kokoontumisesta aiemmin kesäkuussa. (Kuva: Valtioneuvosto / Sakari Piippo)

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., korostaa, että hallitusohjelman tärkein linjaus on se, että velaksi eläminen loppuu. Tärkeää on myös puhtaan teknologian laaja käyttöönotto eri toimialoilla. Ympäristönsuojelun taso turvataan, mutta aiempaa keveämmällä hallinnolla ja pienemmillä kustannuksilla. Tiilikainen kertoi näkemyksistään tavatessaan toimittajia torstaina Helsingissä.

– Hallinnon keventämisessä päätösvaltaa on siirrettävä lähemmäs ihmistä niin, että he voivat vaikuttaa päätöksiin. esimerkiksi kaavoitusvaltaa ministeriöstä maakuntavaltuustoihin ja rantarakentamisen ohjausta ely-keskuksista kuntiin, ministeri Tiilikainen sanoi.

Toimeenpaneva virkakunta on saatava toimimaan hallinnon keventämisessä samaan suuntaan. Ministeri totesi kansliapäällikköjen sitoutuneen tähän. Onnistuminen vaatii toimenpiteitä myös kunnissa.

– Toivon, että kuntapäättäjät vievät osaltaan eteenpäin lupaprosessien keventämistä. Hallitus antaa siihen selkänojan.

Päällekkäisestä luvituksesta pitäisi päästä eroon ja esimerkiksi rakennus- ja ympäristölupa pitäisi saada samalla hakemuksella. Paljon porua aiheuttaneeseen haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn on ministerin mielestä nyt selvä linja.

– Käsittelyvaatimukset jäteveden puhdistusasteen osalta säilyvät vuonna 2011 päätetyllä tasolla. Sen sijaan ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotuista jäteveden käsittelyjärjestelmän saneerausaikataulusta. Jatkossa jätevesijärjestelmä on uusittava silloin, kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä muutostöitä.

Asuntotuotantoon uusia avauksia

Kohtuuhintaisten asuntojen tuotannossa on tarkoitus siirtyä toimijaperusteisesta luokittelusta kohdekohtaiseen luokitteluun, jolloin kaikki kiinnostuneet toimijat ovat samalla viivalla kohtuuhintaisten asuntojen tuotannossa.

– Myös aikanaan säädeltynä rakennettujen asuntojen myynti pitkän rajoitusajan aikana sallitaan vapaasti, kunhan myynnistä saatavat tuotot käytetään kohtuuhintaisten asuntojen uudistuotantoon, ministeri Kimmo Tiilikainen sanoi.

Hän vakuutti, että tarkoitus ei ole kopioida vuosina 2008–2009 käytettyä toimintatapaa, koska tilanne on nyt erilainen. Myös esteettömyysvaatimuksia asuntorakentamisessa väljennetään niin, ettei esimerkiksi kerrostalossa kaikkien asuntojen tarvitse täyttää esteettömyysvaatimuksia.

Uusiutuva energia käyttöön – turveteollisuuteen ryhtiä

Ministeri totesi, että EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2020 tullaan uusiutuvan energian käytön osalta saavuttamaan etuajassa. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on tuottaa vuoteen 2030 mennessä energiaa uusiutuvilla energialähteillä kustannustehokkaasti puolet energiatarpeesta.

– Lähtökohta on se, että oikeudenmukainen ilmastosopimus Pariisissa joulukuussa saadaan aikaan. Tärkeää on sen jälkeen EU:n kasvihuonekaasupäästöjen taakanjaossa ottaa huomioon niin sanottujen hiilivuoriskitoimialojen asema, ettei näiden alojen tuotantoa siirry edullisemman päästösäätelyn maihin.

Turpeen rooli hallituksen energiapaletissa on herättänyt keskustelua. Ministeri Tiilikainen vaati alan teollisuudelta vastuullista toimintaa.

– Turveteollisuudella on nyt täytön paikka ja todistustaakka siinä, että turvetuotantoa voidaan jatkossa harjoittaa niin, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista.

Hän totesi, että metsä- ja suoluonnon suojeluohjelmien rahoitusta on jouduttu leikkaamaan lähes puoleen viime vuosien tasosta. Luontoarvoiltaan arvokkaat suot on uuden lainsäädännön mukaan joka tapauksessa rajattu turvetuotannon ulkopuolelle.

– Mättäällä kasvavaa kihokkia ei kiinnosta kasvaako se luonnonsuojelualueella, mutta sillä on merkitystä, että se saa kasvaa paikallaan rauhassa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*