Kuntajohtamisen koulutuksesta haetaan myös vertaistukea. (Kuva: Ville Miettinen)

Kunnan johtamisessa ei enää riitä, että asioita hoidetaan. Johtamisessa on tiedettävä päämäärät ja strategiset tavoitteet. Johtaminen on siirtynyt pois kunnanvirastosta, kohti verkostoja ja kumppanuuksia.

Poliittisen johtamisen läpinäkyvyyttä näyttää olevan vaikea lisätä, kun kuntien omat työntekijät voivat johtaa kunnan luottamushenkilöjärjestelmää ja toimia työnantajan edustajana.

Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen ottaa yhdeksi tarkastelukulmaksi epävarmuuksien lisääntymisen. Eteen tulee yhä enemmän asioita, joita on vaikea ennakoida. Suurimpia näistä ovat talouteen liittyvät epävarmuudet niin globaalilla ja eurooppalaisella kuin kansallisella ja paikallisella tasolla.

Yhteiskunta ympärillä muuttuu. Valtiovalta muuttaa kuntamaailmaa suurin uudistuksin ja odotuksin, kansallinen kuntapolitiikan linja on ollut häilyvää.

Kansalaiset ovat entistä valveutuneempia.

Majoisen mukaan johtaminen on yhä enemmän verkostoitumista, sidosryhmäsuhteitten hoitamista, elinvoimaan liittyvien kumppanuuksien luomista ja julkisuuden kautta vaikuttamista.

Julkisuus on yksi kasvava tekijä kuntapolitiikassa. Sen hallinnan opetusta kaivataan yhä enemmän kunta-alan johtamiskoulutuksessa.

Muutoksiin valmistaudutaan koulutuksen avulla. Kuntaliitto ja sen tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group pyörittävät tiivistä luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutusta. Myös viranhaltijajohtajille ja esimiehille tarjotaan alan oppia.

Luottamushenkilöpuheenjohtajat hakevat koulutuksesta tiedon lisäksi vertaistukea.

Lue lisää tänään ilmestyvästä Kuntalehdestä 14/2014.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*