-Jos haluamme työkykyisiä yhteiskunnan jäseniä tulevaisuudessa, ongelmat pitää hoitaa nyt eikä lakaista niitä maton alle, Nuva ry:n puheenjohtaja Nette Rimpioja alleviivaa nuorten mielenterveyspalvelujen kuntoon saamisen tärkeyttä. Se on yksi Nuvan kolmesta pääteemasta aluevaaliohjelmassa. Kuva: Saara Palkeinen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (Nuva) haluaa, että alueelliselle nuorisovaltuustolle kirjataan tulevien hyvinvointialueiden hallintosääntöön puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin toimielimiin. 

Lisäksi Nuva haluaa aluevaaliohjelmassaan nuorille suoran aloiteoikeuden aluevaltuustolle.  

Laki hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimistä (32. §) määrittelee, että alueelliselle nuorisovaltuustolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla nuorisovaltuusto arvioi olevan merkitystä lapsille ja nuorille. 

Käytännössä alueiden nuorten keinot osallistua alueelliseen päätöksentekoon tulevilla hyvinvointialueilla määritetään tulevissa valtuustoissa ja ennen uudistuksen voimaantuloa laadittavissa hallintosäännöissä. 

Nuva on huolissaan siitä, että alueilla tulkitaan lakia eri tavoin, ja osallisuuskeinot muodostuvat erilaisiksi.  

Lopulta asiasta päättävät ne, jotka valtuustoon valitaan, muistuttaa Nuvan puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Nette Rimpioja

-Aikuiset loppupelissä päättävät, kiinnostaako heitä ottaa nuoret mukaan. Se on ihan täysin kiinni tulevista päättäjistä alueilla, haluavatko he heti alusta lähtien ottaa nuoria mukaan työn suunnitteluun. 

Resurssit kuntoon

Suora aloiteoikeus on Nuvan mukaan tärkeä saada, jotta suora vaikuttamismahdollisuus päättäjien suuntaan on olemassa. Ilman tätä mahdollisuutta nuorisovaltuustonkin vaikuttaminen hankaloituu huomattavasti, Rimpioja sanoo. 

Eräissä maakunnissa alueelliset nuorisovaltuustot toimivat jo. Rimpioja kehuu esimerkiksi Pohjois-Karjalan nuorisovaltuustoa, joka on jo kokeillut mm. osallistuvan budjetoinnin työkalua, jollaisen Nuva linjaa vaaliohjelmassaan tarvittavaksi jokaiselle hyvinvointialueelle. 

Käytännössä vaikuttamistyö vaatii muutakin kuin kirjauksen hallintosääntöön. 

-Kyllä se lähtee siitä, että on resurssit työssä. Sinne on myös laitettava oma budjetti ja vähintään osa-aikainen työntekijä, jotta se se kykenee toimimaan kuin mikä tahansa muu toimielin tulevalla alueella, Nette Rimpioja viitaa alueelliseen nuorisovaltuustoon. 

-Se vaatii toimiakseen aikuisten tukea alussa ja ovet auki kabinetteihin, että pääsee tekemään merkityksellistä työtä. Siitä ei haluta mitään kahvikerhoa, sillä pitää olla selkeä rooli. 

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Kabinettien ovien avaamisen ja aloiteoikeuden saamisen lisäksi Nuvan aluevaaliohjelman kolmesta pääviestistä yksi on se, että nuorten mielenterveyspalveluja tulee vahvistaa eikä niitä missään nimessä saa laittaa alueilla leikkauslistoille. 

Huoli siitä, mihin valtion rahoitus riittää, on jo nyt olemassa, Nette Rimpioja sanoo. Hän korostaa, että mielenterveyspalvelut ovat nuorille kriittinen kysymys.  

-Korona-aika vain lisää nuorten pahoinvointia. Ei edes tiedetä, paljonko palveluita jatkossa tarvitaan. On hyvin tärkeää, että nuorten mielenterveyspalvelut eivät ole alueilla leikkauslistoilla. 

-Jos haluamme työkykyisiä yhteiskunnan jäseniä tulevaisuudessa, ongelmat pitää hoitaa nyt eikä lakaista niitä maton alle.  

Rimpioja uskoo, että uudistuksen myötä alueiden ”isommat hartiat” verrattuna palveluja nykyään järjestäviin kuntiin voisivat tuottaa fiksumpia ratkaisuja juuri nuorten mielenterveyspalveluihin, mikäli alueella on enemmän käytössä moniammatillista osaamista ja etäpalveluja hyödynnetään. 

Toisaalta akuuttina uhkana koetaan mainittu rahojen riittämättömyys ja siitä mahdollisesti seuraava palveluverkon supistuminen. 

-Nuorten palveluihin tarvitaan kipeästi rahaa, ja päättäjien tulisi se ymmärtää. 

Aluevaalien äänestysaktiivisuus on herättänyt etukäteen paljon huolta. Nette Rimpioja pitää huolta aiheellisena.  

Monet nuorisovaltuustolaiset eivät ole kuitenkaan vielä edes äänestysiässä, eivätkä he siis voi vaikuttaa vaaleissa äänestämällä.  

Tämänkin takia Nuva ry haluaa painottaa alueellisten nuorisovaltuustojen roolia tulevassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston kautta toivotaan vaikuttamismahdollisuutta. 

-Pidämme vaalien jälkeistä aikaa tärkeänä, ja kuinka siellä pystymme osallistamaan nuoria heidän palvelujensa kehittämiseen, Nette Rimpioja sanoo. 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*