Eduskunnan hallintovaliokunta edellytti 1997, että maakuntajaon tulee perustua keskeisesti kunnallishallinnossa tapahtuvaan tahdonmuodostukseen. Tähän ei maakuntalakiesityksessä edes viitata. (Kuva: KHO)

Esityksessä uudeksi maakuntalaiksi puuttuu eräs itsehallinnon olennainen elementti, eli vapaus, huomauttaa kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynänen.

Ryynänen kirjoittaa asiasta Kuntalehden verkkosivujen mielipidepalstalla.

– Tämä näkyy jo siinä, että eräiden raja-alueilla sijaitsevien kuntien maakuntasijoitusta koskevia toivomuksia ei ole otettu huomioon, Ryynänen kirjoittaa tekstissä, joka on otsikoitu Maakuntaitsehallintoa koskevasta esityksestä puuttuu itsehallinto.

Ryynäsen mukaan vain yksi itsehallinnon elementti täyttyy lakiesityksessä, eli suorien vaalien toteuttaminen.

MainosRyynänen huomauttaa, että lakiesityksessä ei edes viitata eduskunnan hallintovaliokunnan näkemykseen, että maakuntajaon tulee perustua keskeisesti kunnallishallinnossa tapahtuvaan tahdonmuodostukseen. Hallintovaliokunta edellytti tätä säätäessään lakia maakuntajaosta vuonna 1997.

– Nyt on saatu kyllä aikaan varmasti lakiteknisesti moitteeton kirjoitelma, mutta sen tuloksena ei kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla saada liikkeelle maakuntien alhaalta ylös -ajattelun mukaista uuden aikaansaamisinnostusta, siis prosessia kohti todellista kansanvaltaista ja monitasoiseen vallanjakoon nojaavaa hallintorakennetta, Ryynänen kirjoittaa.

– Nyt julkistetun esityksen perusteella on hyviä syitä epäillä sitä, muodostuuko itsehallintoalueesta mielekäs yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisuus, jollainen reunaehto maakunnille esityksessä asetetaan.

Lue Aimo Ryynäsen kirjoitus

MainosHallituksen luonnos maakuntalakiesitykseksi

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Itsehallinnon kriteerit:
  Euroopan neuvoston vuonna 1985 hyväksymä ja meillä 1991 voimaan
  saatettu Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja antaa
  oleelliset kriteerit myös alueelliselle itsehallinnolle.

  Ollakseen aitoa maakuntaitsehallinto edellyttää ainakin viittä
  ehtoa:
  1 vaaleja
  2 verotusoikeutta
  3 rahoitusperiaatetta
  4 yleistä toimialaa
  5 vain laillisuuteen perustuvaa valvontaa.

  Vaalit toteutuu. Muuten on epäselvää, missä määrin nämä ehdot meillä tulevat toteutumaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*