Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toimi selvityshenkilönä työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä. Kuva: Sonja Eloranta

Alueellista läsnäoloa ja paikkariippumatonta työtä on mahdollista lisätä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaamassa selvityksessä.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, ovatko organisaatioiden nykyisten toimipaikkojen tarkoituksenmukaisuutta, etä- ja joustotyön lisäämisen mahdollisuuksia sekä monipaikkaisuuden asettamia vaatimuksia johtamiselle.

Selvityksessä ei esitetä minkään viraston tai organisaation siirtoa ei selvityksessä esitetä, sillä organisaatioiden parasta mahdollista sijaintia on vaikea arvioida.

Selvityshenkilönä toiminut Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä ehdottaa selvityksessä jatkotoimeksi alueellisen läsnäolon vahvistamista.

– Valtion ja maakuntien välistä sopimuksellista yhteistyötä on lisättävä, jotta alueellisen läsnäolon mahdollisuudet voidaan tunnistaa ja hyödyntää entistä paremmin, Määttä toteaa TEM:in tiedotteessa.

Määttä suosittaa, että jatkossa elinkeinoministerin alan toimintojen sijoittamis- tai lakkauttamispäätöksiä tehtäessä tulisi huomioida nykyistä laajemmin alueen kokonaistilanne, mukaan lukien vaikutukset elinkeinorakenteisiin ja työpaikkatarjontaan. Uutta yksikköä perustettaessa tai toimia laajennettaessa sijainnissa tulisi suosia pääkaupunkiseudun ulkopuolista Suomea.

Määtän mukaan etätyön joustoja ja paikkariippumatonta työtä edistäviä tavoitteita tulisi kehittää esimerkiksi kokeilujen avulla. Esimerkiksi hän esittää tavoitetta tehdä 20 prosentista kaikista työtehtävistä paikkariippumattomia vuoteen 2025 mennessä.

Työn johtoa ja rekrytointia kehitettävä

Selvityksen perusteella paikkariippumaton työ asettaa työn johdolle uudenlaisia vaatimuksia. Määttä suosittelee elinkeinoministerin toimialalle käynnistettäväksi johtamisohjelmaa, jolla tuetaan etätyön ja monipaikkaisen työn johtamista sekä paikkariippumatonta rekrytointia.

– Henkilöstöhallinnolla on merkittävä rooli siinä, millaiseksi tämä laaja etätyömallin kokeilu muodostuisi. Henkilöstöhallinnolla on kolme tärkeää tehtävää: antaa johtajille tukea etätyön johtamiseen, järjestää henkilökunnalle tarvittavaa koulutusta itsensä johtamiseen etätyössä sekä mitata ja seurata paikkariippumattoman työn vaikutuksia työhyvinvointiin aktiivisesti, Määttä sanoo.

Selvitys luovutettiin elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.) keskiviikkona, joka tukee selvityshenkilön näkemystä työkulttuurin kehittämisestä.

– Joustava työelämä ja ketterä, monipaikkainen työnteko ovat tulevaisuutta. Elinkeinoministerin alan organisaatioiden on oltava etunojassa mahdollistamassa nykyaikaiset työskentelymahdollisuudet ja urapolut paikkaan katsomatta. Tämä vaatii uuden työskentelykulttuurin ja luovan organisaatiojohtamisen luomista kaikissa organisaatioissa, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Selvitysaikana puolen vuoden toimikausi

TEM kutsui viime syksynä harvaan asuttujen alueiden puolestapuhujana tunnetun Määtän selvittämään tapoja, joilla työskentely, asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla olisi mahdollista elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa.

Määtän kutsumisesta selvityshenkilöksi uutisoi syksyllä myös Kuntalehti.

Selvityshenkilön aineistona olivat kohdeorganisaatioiden ja keskeisimpien sidosryhmien edustajien haastattelut, selvityshenkilön toimeksiantoa koskeva kysely sekä johtamista koskeva kysely kohdeorganisaatioiden johtoryhmille ja henkilöstön edustajille.

Selvitystyön kohteena olivat elinkeinoministerin alaan kuuluvat organisaatiot, kuten ELY-keskukset, Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus, Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Sketsihahmo-ohjelma Putouksen voittajaa Urmas Viilunkia osin lainaten: Koronavirus laittaa myös kuntatalouden myrskyn hyrskyn. Etätyöstä monen pelastus.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*