Talvivaaran vesiongelmat olivat esillä myös ministeriryhmän vierailun yhteydessä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jälkeen viime marraskuussa. Ratkaisuksi konkurssipesän taholta tarjotaan purkuputkea Nuasjärveen.

Sotkamo ja Kajaani eivät lämpene Talvivaaran suunnitelmille hoitaa vesiongelmansa rakentamalla purkuputki Nuasjärveen. Lupahakemus on parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä.

Sotkamon kunnanhallitus uudisti alkuviikosta viimekesäisen kantansa siitä, että Talvivaaran konkurssipesän ja Suomen valtion on hoidettava jätevesiongelmansa kaivospiirin alueen sisällä olemassa olevaa puhdistusteknologiaa hyödyntäen.

Kaivosyhtiön tarjoamat työpaikat ovat alueelle tärkeitä, mutta kunta painottaa Nuasjärven olevan yksi Kainuun tärkeimpiä matkailualueita. Järven itärannalla sijaitsevan Suomen suurimman ympärivuotisen matkailualueen Vuokatin maineen ei haluta tahriintuvan sulfaattipäästöillä.

Samoilla linjoilla oli myös Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto. Kaivosyhtiön tärkeys myönnetään, mutta purkuputken rakentamista ei hakemuksessa ilmoitetuille vesimäärille ja vesien sulfaatti- ja metallipitoisuuksille pidä myöntää. Kaivosalueen jätevesien juoksutus Nuasjärveen on liian suuri riski vesien laadun kannalta.

Purkuputken lupaprosessi käynnistyi Talvivaara Sotkamo Oy:n toimesta viime vuonna. Kaivosyhtiön konkurssipesä on jatkanut lupaprosessia marraskuisen konkurssin jälkeen. Konkurssipesän tavoitteena on rakentaa yli 18 kilometriä pitkä purkuputki vielä tämän vuoden aikana.

Ilman massiivisia juoksutuksia kaivosalueen vesivarastot täyttyvät viimeistään kesän aikana. Putki johdattaisi käsitellyt jätevedet noin kilometrin päähän rannasta alueelle, jossa veden syvyys on kahdeksan metriä. Lupahakemuksessa mukaan purkuputken juoksuttamien metallipitoisten jätevesien seurauksena järvelle tulisi noin 300 hehtaarin suuruinen vesien sekoittumisvyöhyke.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Nuasjärvi laskee Kajaanijoen kautta Oulujärveen, Oulujärvi Oulujoen kautta Pohjanlahteen ja Pohjanlahti on osa Itämerta.

    On käsittämätöntä, että edelleenkin ongelma poistuu laskemalla jätevedet luontoon olevinaan riittävän kauas. Talvivaaran jätevesille pitää rakentaa vaikka valtion varoilla jätevesien puhdistuslaitos kaivosalueelle. Investointi on pieni verrattuna siihen, että luonto saastutetaan.

    Eiköhän Talvivaara ole jo näyttänyt luotettavuutensa, kun puhutaan lupaehdoissa kerrotuista määristä, suruttomasti ne on ylitetty.

  2. Kuka luottaa Talvivaaran suunnitelmiin: ei kukaan. Jos Nuasjärvi otetaan Talvivaaran jätevesialtaaksi, voidaan sanoa jäähyväiset Sotkamon matkailulle.

    Etelän mies Pirkkalasta

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*