Tasa-arvolain tulee ohjata kaikkea kunnan toimintaa. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin kaupunginhallitus on asettanut toimikaudekseen kaksi uutta toimikuntaa, yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan.

Muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi jo edellisellä valtuustokaudella, viime huhtikuussa, kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuuden. Toimialat vastaavat yhdenvertaisuuden tavoitteista ja edistämistoimenpiteistä.

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtäviä ovat mm. yhdenvertaisuuden toteutumisen edistäminen kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa, asukkaiden osallisuuden ja konkreettisten tarpeiden huomioinnin varmistaminen yhdenvertaisuussuunnittelussa ja syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa. Toimikunta haluaa yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa.

Tasa-arvotoimikunta puolestaan tukee kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa ja edistää tasa-arvoa estävien olosuhteiden muuttamista ja kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Toimikunta haluaa sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolivaikutusten arvioinnin läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa.

MainosLaki edellyttää kunnalta tasa-arvoista toimintaa

Kuntien tehtävinä on edistää molempia sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä estää välitöntä ja välillistä syrjintää. Käytännössä tämä tapahtuu osana monia eri tehtäväkokonaisuuksia: päätöksentekoa, toiminnan ja talouden ohjausta ja johtamista, palveluiden järjestämistä ja tuottamista, työnantajatehtäviä sekä paikallisen elinvoiman vahvistamista.

Kuntaliiton mukaan kyse ei ole lisätehtävästä, vaan toimintatavoista, joilla lisätään kuntalaislähtöisyyttä, palvelujen laatua sekä niiden paremmalla kohdentumisella tehokkuutta. 

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskee kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan, kuntaa koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksia sekä kuntaa työnantajana. Tasa-arvolaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä monella tapaa. Niiden tulee viranomaisina ja työnantajina estää syrjintä, edistää tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä noudattaa kiintiösäännöstä.

Tasa-arvotoimikuntia löytyy esimerkiksi Espoosta, Salosta ja Oulusta.

Vantaa puolestaan liittyi Eurooppalaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jo vuonna 2007 ja sai viime syksynä valmiiksi oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa.

Kuopiossa valmistui viime vuonna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun toimintamalli, joka antaa esimiehille, asiakkaille ja työyhteisölle välineen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jatkuvaan edistämiseen – ja vastuun edistämisestä.

Turussa haetaan lisää vaikuttavuutta toimikunnan työhön

Turussa toimi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta viime valtuustokaudella ja sellainen on tarkoitus asettaa myös alkaneelle valtuustokaudelle, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus, kok.

Keskustelua toimikunnan kokoonpanosta – minkä verran on luottamushenkilöitä ja minkä verran eri toimialojen virkamiehiä – käydään paraikaa, Kattelus kertoo.

– Siihen halutaan saada oikeasti merkittävä kokoonpano jolla todella pystytään edistämään asioita ja saamaan vielä parempi vaikuttavuus.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö kuuluu tietysti kaikille kaupunkisektoreille eikä sitä voi ulkoistaa yhdelle toimikunnalle, mutta se että kaupungilla on toimikunta tuo väkisinkin asioita esille ja kiinnittää huomiota oikeisiin kohtiin.

Itsekin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa istunut Kattelus muistuttaa, että toimikunnan rooli vaatii keskittymistä, että sille saadaan oikeasti vaikuttava tehtävä. Tätä vaikuttavuutta Turussa on tarkoitus vahvistaa kokoonpanoa miettimällä

– Kun toimialoille tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja toimikuntaan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä, saadaan suoraan saman pöydän ääreen se keskustelu, miten tosiasiassa toiminnassa edistetään tasa-arvoa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*