Uudistuksen tavoitteena on, että asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö syvenee ja kaupunkilaisten rooli valmistelu- ja suunnitteluprosessissa kasvaa. (Kuva: Pasi Leino)

Turun kaupunki uudistaa osallisuuden käytäntöjä yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen, virkamiesten, kaupungin johdon ja tutkijoiden kanssa.

Uudistuksessa on kyse kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien määrittelyn lisäksi myös siitä, miten kaupunki organisaationa toteuttaa osallisuutta ja sen periaatteita omassa toiminnassaan.

– Yksi ydinkysymys on se, miten osallisuudesta tulee osa perusrakenteita ja virkamiesten arkityötä. Osallisuuden tulee olla arvo, ja se on aidon asiakaslähtöisyyden edellytys, toteaa Turun kaupungin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala sanoo kaupungin tiedotteessa.

Tutkimustieto uudistamistyön tukena

Turussa ainutlaatuista on, että toimintamallin suunnittelussa on mukana myös tutkijoita.

Mukana on Osallistuminen pitkäkänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeen tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista sekä Åbo Akademista. Osa tutkijayhteistyötä on tuore tutkimuskatsaus kansalaisosallistumisen suorista muodoista.

Yhteistyötä tehdään kaupungin ja toimialojen johdon ja avainhenkilöiden haastatteluiden sekä vuoden 2019 alussa toteutettavan kuntalaiskyselyn jäsentämisessä ja analysoinnissa. Katsauksen ja haastatteluiden tuloksia hyödynnetään keväällä yhteisessä työpajassa, jossa keskustellaan osallisuuden kehittämisestä. Yhteistoiminnassa syntyviä aineistoja käytetään myös tieteellisessä tutkimuksessa.

Osa yhteistyötä on lisäksi nyt julkaistava tutkimuskatsaus, jossa esitellään viime vuosikymmeninä yleistyneitä suoran kansalaisosallistumisen muotoja.

Asukkaiden kokemukset ja osaaminen käyttöön

Tutkijayhteistyötä koordinoiva tutkimusjohtaja Lauri Rapeli Åbo Akademista sanoo tutkimuskatsauksen osoittavan, että kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista, ja huomioimalla tämä asukkaiden oma asiantuntijuus jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua.

– Mahdollisuus osallistua suoraan päätösten valmisteluun lisää myös päätösten hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, Rapeli muistuttaa.

Päätösten lisäksi osallistuminen voi vaikuttaa myönteisesti osallistujiin ja myös niihin, jotka eivät itse osallistu.

– Osallistuminen laajentaa tietopohjaa ja antaa valmiuksia muodostaa puntaroituja kantoja
asiakysymyksiin. Osallistumiskanavat ovat myös yksi mittari, jolla kuntalaiset arvioivat kuntansa päätöksentekoa. Tarjoamalla uusia osallistumiskanavia voidaan lisätä kuntalaisten yleistä kokemusta päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta riippumatta siitä, käyttävätkö kuntalaiset kyseisiä kanavia, Rapeli toteaa.

Turun yliopiston video tutkimushankkeesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*