Hallituspuolueille voidaan tutkijoiden mukaan tunnistaa yhteinen nimittäjä voimakkaista yhteyksistä yrittäjiin sekä elinkeinoelämään. (Kuva: Ville Miettinen)

Suomen kuuden suurimman puolueen jäsenet ovat keski-iältään vanhempia kuin puolueen kannattajat, käy ilmi Turun yliopiston tutkijaryhmän tutkimuksesta.

Vanhimpia ovat SDP:n jäsenet, nuorimpia vihreiden jäsenet.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiölle tehdyssä Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot -tutkimuksessa havaittiin myös, että keskustan jäsenistössä on edelleen merkittävä määrä maanviljelijöitä ruuhka-Suomen ulkopuolelta, kokoomuksen jäsenet ovat useasti korkeakoulutettuja tai yrittäjiä suurimmista kaupungeista ja vasemmistopuolueiden voidaan edelleen nähdä edustavan työntekijöiden intressejä. Erot heijastuvat myös puolueiden kannattajarakenteissa.

Tutkimuksen mukaan puolueiden välillä on myös selkeitä jakolinjoja, kun tarkastellaan jäsenistön verkostoja. Suurilla perinteisillä puolueilla on esimerkiksi selkeästi enemmän yhteyksiä elinkeinoelämään, ammattijärjestöihin ja kunnallispoliittisiin tahoihin. Perussuomalaiset ja vihreät näyttäisivät kiinnittyvän muita puolueita voimakkaammin taloudellisten intressiryhmien ulkopuolelle.

MainosVihreiden jäsenet ovat sidoksissa monipuolisesti erilaisiin verkostoihin, kuten ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin sekä yliopistoinstituutioon. Perussuomalaisilla on keskimääräistä voimakkaampi side erilaisiin sosiaalisen median verkostoihin.

Tutkimus perustuu syksyllä 2016 kerättyyn kyselyaineistoon, jossa oli mukana kuusi suurinta puoluetta ja yhteensä 12 427 näiden jäsentä. Tutkimuksessa on selvitetty kuuden suurimman puolueen jäsenrakenteita ja jäsenten sosiaalisia verkostoja. Puolueiden kannattajarakenteita peilataan lisäksi Suomi 2014 -kyselytutkimuksen tuloksiin.

Linkki tutkimukseen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*