Kuntalaki rohkaisee luottamustoimeen kaikissa elämäntilanteissa. Kelan käytännön nähdään rajoittavan pikkulasten vanhempien osallistumishaluja. (Kuva: Kela)

Kunnallisena luottamushenkilönä kokouksissa käyminen vie pienen lapsen isältä isyysrahaoikeuden, koska Kela pitää sitä ansiotyönä. Äitiyspäivärahan pudottaminen minimiin on Kelan mukaan vakiintunut käytäntö. Kuntaliitto näkee asiassa ristiriidan.

Kokouspalkkion vaikutus äitiyspäivärahaan herättää ällistystä muuallakin kuin Salossa, jossa kaupunginvaltuutettu Sanna Lundström, kok., nosti asian julkisuuteen viikonloppuna.

Helsingin kaupunginhallituksen it-jaoston jäsen Kristina Juth, r., on saanut minimiäitiyspäivärahaa niiltä päiviltä joina hän on istunut kokouksissa. Juth on valittanut Lundströmin tavoin Kelan päätöksestä vakuutusoikeuteen. Hänellekin päivärahan putoaminen minimiin oli yllätys.

– Olin siinä uskossa, että kun kokouspalkkio vähennetään vanhempainrahasta, tulee plus-miinus-nolla. Siihen olisin ollut valmis.

Mainos– Ei ollut herkkua mennä kaksi kuukautta vanhan vauvan kanssa keskellä talvea maanantaiaamuna klo 8.30:ksi kaupungintaloon. Loppujen lopuksi maksoin siis siitä, että menin kokoukseen.

– Koska sijaiseni oli eri puolueesta (PS), tunsin velvollisuuteni itse osallistua kokoukseen vaikka minulla oli pieni vauva. Muuten puolueellani ei olisi ollut kokouksessa edustajaa. Mielestäni minulla oli myös velvollisuus äänestäjiäni kohtaan ja en voinut siksi erota ”vain” sen takia että olen saanut vauvan.

Juth valitti Kelan päätöksestä ensin sosiaaliturvan muutoksenhaku-lautakuntaan, josta tuli kielteinen päätös. Hän sanoo sen perustuneen eri lakipykäliin kuin Kelan päätös. Sanna Lundströmin saama vakuutusoikeuden päätös kuulostaa Juthin mukaan perustuvan vielä eri pykäliin.

– Ei ole yhtenäistä linjaa, minkä pykälän mukaan tehdään tällaisia päätöksiä. Siitä olen myös tehnyt vakuutustuomioistuimeen.

MainosJuth sanoo, että hän ei ole saanut Kelalta esimerkkejä edellisistä vastaavista päätöksistä, jotka osoittaisivat että kyseessä on yleisesti hyväksytty käytäntö.

Juthin tapaus meni kesäkuussa vakuutusoikeuden käsittelyyn.

– Luultavasti sekin hylätään.

Kela: Vakiintunut käytäntö

Vaikka asia näyttää yllättävän monet, luottamustoimen hoitamista, kuten kokouksissa käymistä, pidetään ansiotyönä. Tämä on Kelan mukaan vakiintunut käytäntö, jota tulkitaan samalla tavalla joka puolella maata.

– Ainakin pitäisi tulkita. Se on meillä etuuskäsittelijöiden ohjeessa todettukin, sanoo lakimies Eva Ojala Kelasta.

Kokouspalkkiosta ei kerry eläkettä, mutta asia ei Ojalan mukaan ole relevantti tässä yhteydessä.

– Vanhempainpäivärahassa on ihan omat säännöksensä sairausvakuutuslaissa. Ei missään ole määritelty, että ansiotyötä olisi vain semmoinen, mistä kertyy eläkettä.

Isien kohdalla tilanne on vielä erilainen kuin äidillä. Ansiotyö isyysvapaalla vie isyysrahan kokonaan.

– Isyysrahaa ei voi maksaa vähimmäismääräisenä. Siihen joko on oikeus tai ei ole oikeutta.

– Jos on isyysvapaalla ja saa isyysrahaa, ei sinä aikana saa tehdä ollenkaan ansiotyötä. Toisin kuin äitiysraha ja vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisinä työpäiviltä.

– Jos ansiotyö on vaikka luottamustoimen hoitamista, siltä ajalta ei ole oikeutta isyysrahaan.

Ojalan mukaan tilanteen muuttaminen, jos se nähtäisiin tarpeelliseksi, vaatisi lakimuutosta, joka sulkisi pois luottamustoimen vaikutuksen vanhempainpäivärahaan.

– Työttömyysturvaan liittyy hyvin moni asia, mutta lähtökohtaisesti kunnallisen luottamustoimen hoitamisesta saatua tuloa ei oteta huomioon työttömyysetuuden sovittelussa, etuuspäällikkö Anna Mäki-Jokela Kelasta sanoo.

– Työmarkkinatuen tarvehankintaan se voi kuitenkin vaikuttaa. Lisäksi jos kokoustaminen on niin työllistävää, että se estää henkilöä olemasta saatavilla kokoaikatöihin, ei työttömyysetuuteen ole välttämättä oikeutta.

lastensuojelu_leikki_hiekka_ranta_puisto_lapsi_kesä
Muutenkin on vaikea saada nuoria ja perheellisiä luottamustoimia hoitamaan, ihmettelee eräs valtuutettu Kelan käytäntöä. Kuva: Sonja Eloranta.

Moni luottamushenkilö
kommentoi nimettömänä

Yksi keino päästä pälkähästä on olla ilmoittamatta Kelalle, milloin on vanhempainrahaa, äitiyspäivärahaa tai isyysrahaa saadessaan käynyt luottamushenkilönä kokouksessa.

Usea luottamushenkilö haluaa kommentoida nimettömänä.

Eräs neljän lapsen äiti kertoo, että ilmoittaminen ei tullut mieleenkään, koska hän ei ajatellut kokouksilla olevan tämänkaltainen vaikutus.

Hän otti viime vuosikymmenellä tuolloin vauvaikäisen kuopuksensa mukaan valtuuston ja lautakunnan kokoukseen.

– On törkeää että nipistetään äitiyspäivärahasta, sanoo kyseinen henkilö, joka haluaa kommentoida nimettömänä.

– Luottamustoimen teko ei ole työntekoa. Se ehkä voisi olla verrattavissa työntekoon jos olisi puheenjohtajan asemassa jossa saa vuosipalkkion.

– Muutenkin on vaikea saada nuoria ja perheellisiä luottamustoimia hoitamaan, pitäisi olla joku järki siinä.

Kuntaliitto: Selkeä ristiriita

Uusi kuntalaki nimenomaisesti pyrkii kannustamaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustoimeaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, sanoo Kuntaliiton lakimies Ida Sulin.

Hän näkeekin selkeän ristiriidan siinä, että kokouksissa käymisestä rokotetaan.

– Kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada korvaus luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista ansiotulonmenetyksistä, Sulin muistuttaa.

Tätä voidaan hänen mukaansa soveltaa myös kokouspalkkion vaikutukseen sosiaaliturvaan. Asiaa pohditaan myös uuden palkkiosääntömallin valmistelutyössä. Kuntaliitto julkaisee uuden palkkiosääntömallin talven aikana.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Itselläni kävi niin, että jouduin olemaan omasta työstäni palkattomalla virkavapaalla hoitaessani ylikunnallista luottamustehtävää. Sain k.o organisaatiosta menetetyn palkan suuruisen ansionmenetyskorvauksen (itselleni plus miinus nolla-tilanne), mutta ansionmenetyskorvausta ei hyväksytty tuloksi, jonka pohjalta laskettiin vuorotteluvapaakorvaus. Eli tuloni oli tismalleen sama kuin työstä saatu palkka, mutta työttömyyskassa laski korvauksen pienempään tuloon perustuen, kun jäin vuorotteluvapaalle. Minusta outo ja väärä tulkinta, mutta en jaksanut valittaa. Luottamustehtävän hoitaminen on kansalaisoikeus/velvollisuus. Ei siitä saisi rangaista.

  2. Käsittääkseni ainakin Torniossa korvataan valtuutetuille päivärahan menetys ns. ansionmenetyksenä. Kätevää!

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*