Helsingin kuntapolitiikassa pitkään vaikuttanut Pekka Sauri tunnettiin kenties aktiivisimpana twiittaavana kuntapäättäjänä. (Kuva: Ville Miettinen)

Neljä kymmenestä kunnanjohtajasta toimii työroolissaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, käy ilmi Kuntaliiton verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kyselystä.

Someaktiivien kuntajohtajien osuus on kasvanut vuodessa noin 10 prosenttiyksikköä.

– Yhä useammin toiminta sosiaalisessa mediassa on kunnan- ja kaupunginjohtajille normaali osa työtä ja johtamista, sanoo Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Kyselyyn vastasi 144 kuntaa (vastausprosentti 46). Vastausten mukaan Facebook on edelleen yleisin sosiaalisen median kanava, mutta myös Youtubea, Instagramia ja Twitteriä käyttää yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista.

MainosNuorisotoimissa sosiaalista mediaa käytetään yli 90 % kunnista. Seuraavaksi yleisintä toiminta sosiaalisessa mediassa on kulttuuritoimessa, kirjastoissa ja liikuntatoimessa.

Puolet kyselyyn vastanneista kunnista on järjestänyt henkilöstölle koulutusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Johdolle koulutusta on järjestänyt vajaa kolmannes.

Taulukko Kuntaliiton selvityksen tuloksista.

Some-strategia yleistyy

Sosiaalisen median strategian tai toimintasuunnitelman ilmoitti laatineensa noin 30 prosenttia vastanneista kunnista. Vielä kolme vuotta sitten vastaava osuus oli vajaat 10 prosenttia.

MainosToisaalta noin 30 prosenttia vastanneista myös ilmoitti, että sosiaalisen median kanavia ei ole huomioitu toiminnan suunnittelussa. Kolme vuotta sitten näin vastanneiden osuus oli noin 60 prosenttia.

Noin neljä kuntaa kymmenestä ilmoitti, että some on sisällytetty muihin suunnitelmiin.

Pöytäkirjat verkossa

Kesäkuun alussa voimaan astuneissa kuntalain uusissa säännöksissä korostuu verkkoviestintä kunnan viestintä- ja tiedottamiskanavana. Esimerkiksi kuntalain 140 §:n mukaan päätökset annetaan tiedoksi kunnan jäsenelle jatkossa pitämällä pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kaikki kyselyyn vastanneet kunnat ilmoittivatkin julkaisevansa valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat verkossa. Lautakuntien esityslistat ennen kokousta julkaisee runsaat yhdeksän kuntaa kymmenestä.

Sen sijaan kuntalaisille kommentoitavaksi tarjottavien asiakirjojen verkkojulkaisu ei ollut yhtä aktiivista: kaavoja valmisteluvaiheessa kommentoitavaksi internetissä tarjosi kuusi kuntaa kymmenestä ja tärkeimpiä asioita valmisteluvaiheessa neljä kuntaa kymmenestä.

Aktiivisesti somessa toimiva Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä kommentoi Kuntaliiton selvitystä tuoreeltaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*