Yleisradio on tehnyt omat laskelmansa siitä, mitkä maakunnat mahdollisesti eivät saa järjestää itse omia sote-palvelujaan. Tulos ei ole yllättävä.

Ylen laskelmissa löytyi kymmenen maakuntaa, jotka pärjäävät omillaan. Lisäksi Lappi katsotaan laajan pinta-alansa puolesta erityistapaukseksi. Satakunta on laskelmissa rajatapaus.

Ylen laskelmissa heikosti pärjääviä maakuntia on kuusi: Kainuu, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Keski-Pohjanmaa.

12 maakuntaa siis täyttää Ylen käyttämät kriteerit. Se on sama luku kuin asiantuntijoiden ja kokoomuksen alun perin esittämä maksimimäärä. Se on myös sama luku, jonka selvitysmies Lauri Tarasti on esittänyt pelastuspalvelualueitten määräksi.

MainosYle kertoo perustavansa arvionsa seuraaviin kriteereihin: väestö vuonna 2014, väestön muutos vuoden 2014 aikana, väestöllinen huoltosuhde, taloudellinen huoltosuhde, alle 15- ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä, väestön tulotaso ja väestön muutos vuoteen 2040 mennessä. Lisätiedot ovat peräisin Oulun yliopiston maantieteen geoinformatiikan ryhmän Sitralle tekeillä olevasta analyysistä.

 

Maakunnilla omia perusteluja

Keski-Pohjanmaa on alusta asti perustellut omaa aluettaan sillä, että se palvelee suurempaa asukaspohjaansa kuin oma maakunta. Se tarjoaa osalle ruotsinkielisen Pohjanmaan asukkaista lähimmät palvelut.

Kymenlaaksossa Kotka ja Kouvola ovat aiemmin kiistelleet palvelujen jakautumisesta. Nyt ne ovat kuitenkin kokoamassa rivejään. Melko yleisesti arvellaan, että Kymenlaakso lopulta päätyy yhteistyöhön Uudenmaan ja HUS:n kanssa.

 

Peruskysymyksiä auki

 

18 ja 15 alueen erot ovat vielä hämärän peitossa. Kulkeeko valtion kautta tuleva ja myöhemmin mahdollisesti maakuntien veroilla kokoama sote-palvelujen rahoitukseen tarkoitettu raha suoraan 15 sote-alueelle vai kulkeeko se 18 maakunnan kautta?

Miten kansanvalta toteutuu niissä maakunnissa, jotka eivät järjestä itse sote-palvelujaan ja niissä, jotka järjestävät palvelut myös toiselle maakunnalle? Tuleeko erikseen maakuntavaltuusto ja sote-valtuusto?

Auki on myös, miten 12 pelastuspalvelualueen hallinto järjestettäisiin.

 

Edit: Jutusta poistettu viorheellinen maininta Kainuun maakuntakokeilusta  3.2. 2016 klo 14.23.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Avatar 19 maakunnilla on jo aito sote-itsehallinto ja sote-verotusoikeus sanoo:

  19 maakunnan asukkaitten perustuslaillinen itsehallinto kyseenalaistetaan.

  Vastaa samaa kuin Suomen kuntien itsehallinto kyseenalaistettaisiin yhtäläisin perusteluin. Perusteluin, jotka eivät ole perustuslaista lähtöisin.

  Perustuslaki on yhdenvertainen sekä Suomen perustuslaillisesti itsehallinnollisten asukkaitten kunnille (PL 121 § 1. momentti) että 19 maakunnalle (PL 121 § 4. momentti).

  Perustuslain 121 §:n 1. ja 4. momentista on perustuslakivaliokunta johtanut rahoitusperiaatteen: valtio vastaa valtionosuuksilla sekä kuntien asukkaitten että 19 maakunnan asukkaitten sote-itsehallinnon. Näin tapahtuu nykyisin ja tulevaisuudessa.

  Perustuslain 121 §:ssä on säädetty kunnille verotusoikeus:

  — aito itsehallinto sekä kunnissa että maakunnan sisäissä kuntayhtymissä.

  — Kunnat keräävät rationaalisesti veroprosentteja korottamatta sekä oman kunnan että 19 maakunnan puolesta kuntaverovelvollisilta osuudeen sekä oman kunnan budjettitilille että 19 maakunnan budjettitilille. Perustuslakivaliokunta on vahvistanut itsemääräämisvallan.

  Sipilän hallituksen esitys loukkaa 19 maakunnan sekä epäsuoralla että suoralla vaalilla valittua aitoa itsehallintoa, jolla on jo nyt ”maakuntaveron” kanto-oikeus ja valtion rahoitusperiaate.

  Suoraan vaaliin siirryttäessä laki edellyttää että 19 maakuntaa ryhtyvät keräämään kuntaverovelvollisilta suoraan maakuntien sisäisten kuntayhtymien yhteen laskettuja budjetteja vastaavan rahoituksen — 19 monialayhtymää: euromääräisesti sama kuin kuntien keräämänä.

  Kaikien maakuntien asukkaitten itsehallinnossa sekä kunnissa että maakunnissa on noudatettava samoja periaatteita kuin Ahvenanmaan maakunnan asukkaitten itsehallinnossa:

  — valtio noudattaa rahoitusperiaatetta.

 2. Avatar 19 maakunnilla on jo aito sote-itsehallinto ja sote-verotusoikeus sanoo:

  Yle ei ota huomioon, että huoltosuhde helpottuu dramaattisesti 2040, kun 1946–1950 syntyneet siirtyvät taivaallisiin sote-piireihin.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*