Nähtäväksi jää, riittävätkö ministeriöiden laatimat ratkaisuehdotukset eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. (Kuva: Liisa Takala)

Ministeriöt ovat toimittaneet uudet askelmerkkinsä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tuottajalakiin ja valinnanvapauslakiin liittyen. Ministeriöiden esityksissä muutoksia on tulossa muun muassa notifiointimenettelyyn, asiakassuunnitelmaan, maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon turvaamiseen, sote-keskuksen aloittamisajankohtaan ja tietosuojaan.

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan eniten päänvaivaa ministeriön asiantuntijoille aiheuttivat tietosuojaan liittyvät asiat.

– Tietosuoja monimutkaisin ja vaikein, viestitti Nerg Kuntalehdelle kesken kokouskiireidensä.

Tietosuojan osalta ministeriöt ehdottavat velvoitetta rakentaa palveluntuottajien tietojärjestelmät tavalla, jossa eri tehtävien hoitoon liittyvät laskentaperusteita koskevat tiedot eivät pääse yhdistymään palvelujen tuottajan toiminnassa. Asiakassuunnitelman tietosuojaa koskevat perustuslakivaliokunnan huomiot on otettu huomioon vastauksessa siten, että asiakassuunnitelman tietosisältö on tarkkarajaisesti rajattu käyttötarkoituksen kannalta välttämättömään.

Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeutta kiinteän korvauksen laskemisessa tarvittaviin välttämättömiin asiakkaita koskeviin tietoihin on rajattu. Käyttövaltuuksia koskeva perussääntely sisällytetään osaksi sote-lakipakettia.

Oikeusvarmuusilmoituksella eteenpäin

EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi ministeriön vastauksissa pidetään kiinni siitä, että järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella. Näin siitä huolimatta, että viikonloppuna muun muassa Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio totesi oikeusvarmuusilmoituksen tekemisen sote-paketin suhteen olevan jo myöhässä.

-Hallitus on päättänyt ottaa seuraavan askeleen komission suuntaan, koska eduskuntakäsittelyn aikana esillä ollut epävarmuus ei ole hälvennyt, joka konkretisoitui Pev lausunnon huomioon (ei ponsi) ja näyttää selvältä, että jotain kautta (kantelu tai vireille tulo kansallisessa tuomioistuimessa) uudistus EU-elinten arvioitavaksi päättyisi, Nerg viestittää.

Ministeriön tiedotteen mukaan ilmoituksesta ei aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun. Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle.

Poikkeustilanteisiin varaudutaan

Ministeriöiden vastauksissa on useita ratkaisuesityksiä siihen, miten toimitaan eteen tulevissa poikkeustilanteissa. Niiltä tuskin vältytään, kuten viimeaikaiset ongelmat vanhustenhoidossa ovat osoittaneet.

Asiakassuunnitelman osalta sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että palveluntuottajien olisi ilmoitettava merkittävistä asiakkaan palvelutarpeen muutostarpeista maakunnan liikelaitokselle, joka tekisi nämä muutokset. Lisäksi esitetään säädettäväksi, että suunnitelman yhteenvedosta tulee näkyä tieto asiakkaalle annettavista palveluista vastuuhenkilöineen. Myös asiakassuunnitelman tietosuoja-asiat on huomioitu vastauksissa entistä tarkemmin.

Ministeriö esittää, että maakunnan liikelaitoksen rekisteröinti säilytetään, koska siten myös ennakkovalvonta ja rekisteritietojen kattavuus koskisivat julkisia palveluntuottajia. Ongelmatilanteiden joustavaksi hoitamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lakiin uutta kohtaa, jonka mukaan maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja, vaikka rekisteröinnistä ei ole tehty maakunnan liikelaitoksen osalta päätöstä.

Uuden lakikohdan ansiosta maakunnan liikelaitoksen toiminnan edellytyksenä ei ole valvontaviranomaisen voimassa oleva päätös rekisteröinnistä. Asiakkaat saisivat tarvitsemansa avun ja hoivan poikkeustilanteessa ja paperiasiat hoidettaisiin kuntoon myöhemmin.

Jatkoaikaa piloteille

Ministeriöiden vastauspapereissa esitetään, että valinnanvapauden pilotoinnissa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi jatkua vuoden 2021 loppuun asti. Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon pilotointiaika pysyisi ennallaan ja kestäisi vuoden 2022 loppuun asti.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin maakunnissa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi maakunta voisi hakea sote-keskusten aikaistettua valinnanvapautta vuoden 2022 alusta alkaen.

Lisäksi STM ehdottaa, että palveluntuottajalain määritelmiin lisätään selvyyden vuoksi uusi kohta, jonka mukaan valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa ja aluehallintovirastoa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Ministeriön lähestymistapa on peräti ongelmallinen: kun oikeusvarmuusilmoitus lähetetään, tulee myös kuunnella mitä siihen vastataan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*