Markku Jalonen työmarkkinaneuvotteluissa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen arvioi, että palkansaajien neuvottelujärjestöt ovat esittäneet kohtuuttomia vaatimuksia. Arkistokuva: Niko Pohjalainen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kehottaa työtaisteluiden kohteena olevia kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan työtaistelujen alkamiseen.

Palvelutoimintojen turvaamisen suunnitteluun kuntia kannustava KT tiedotti varautumisen tarpeesta maanantaina, kun lakkoilmoitusten määrä oli kasvanut.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisen alan unioni JAU ry jättivät lakkoilmoituksensa KT:lle sekä valtakunnansovittelijalle. Palkansaajien pääneuvottelujärjestöt yrittävät vauhdittaa kunta-alan keskeytyneitä sopimusneuvotteluita lakoilla, jotka alkaisivat keskiviikkona 23. maaliskuuta Jyväskylässä ja Rovaniemellä, ellei sopua sitä ennen synny.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia. Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Veronmaksajien kukkarot tyhjentymässä?

Tehy ry ja Super ry jättivät lakkoilmoituksensa jo 1. maaliskuuta.

KT:n tiedotteen mukaan työnantajajärjestö joutui aiemmin keskeyttämään kunta-alan sopimusneuvottelut, koska kaikki kunta-alan palkansaajajärjestöt olivat neuvotteluissa vaatineet suuria, ylimääräisiä palkankorotuksia.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat pitää työtaisteluita nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa vastuuttomina, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen vahvistaa.

– Vaaditut palkankorotukset ovat niin suuria, ettei Suomella ja suomalaisilla veronmaksajilla ole niihin varaa ilman, että hyvinvointiyhteiskunta vaarantuu, Markku Jalonen arvioi.

Työtaistelut luovat toteutuessaan turvattomuutta, KT arvioi

KT:n tiedotteen mukaan järjestöjen vaatimiin palkkaohjelmiin vaadittava rahoitus nostaisi jokaisen palkansaajan veroja keskimäärin 871 eurolla vuodessa.

– Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Odotimme malttia, harkintaa ja pelisääntöjen noudattamista neuvotteluissa. Työtaistelut heikentävät toteutuessaan suoraan kansalaisten palvelua ja luovat turvattomuutta, etenkin tässä epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, Jalonen painottaa.

Sovittelutoimet käynnistyvät ja kunta-alan palveluiden alasajoon varaudutaan, työnantajajärjestö tiedottaa.

– Lakkoilmoitukset keskeyttivät neuvottelut, joten neuvotteluja jatketaan nyt valtakunnansovittelijan johdolla, tiedotteessa kerrotaan.

KT hakee lakkojen aloitushetkeen kahden viikon siirtymäaikaa työriitalain perusteella.

Sopimuksia noudatetaan jälkivaikutuksella

KT ilmoittaa ohjeistavansa työtaistelutoimien kohteena olevia työnantajia.

Lisäksi tiedotteessa sanotaan, että sopimuskauden päättymisestä huolimatta sopimuksia noudatetaan niin sanotulla jälkivaikutuksella, kunnes uudet työ- ja virkaehtosopimukset on neuvoteltu.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*