Kolmannella sektorilla on keskeinen rooli paperittomuuden tunnistamisessa ja paperittomuudessa elävien sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa. Vastuu viimesijaisesta toimeentulosta ja huolenpidosta sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta on kuitenkin julkisella sektorilla. Kuva: Liisa Takala

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa vaihtelee suuresti eri kuntien ja alueiden välillä, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, miten paperittomuus näkyy julkisessa sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä. Sitä varten haastateltiin paperittomien parissa toimivia sosiaalihuollon työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Perustuslain 19 §:n nojalla jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, kertoo tutkimushankkeen vastuullinen johtaja Marja Katisko Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

­–Se, miten välttämätön toimeentulo ja huolenpito turvataan, tulee ratkaista yksilöllisesti. Siten paperittomien saamaa tukea ei voida rajata vain tiettyihin palveluihin, kuten esimerkiksi ravintoon ja majoitukseen, Katisko toteaa tiedotteessa.  

Tutkimustulokset osoittavat, että paperittomuuden määrittely, paperittomien henkilöryhmien tunnistaminen, tuen myöntämisen perusteet, palvelujen taso, yhteistyö eri sektoreiden välillä sekä palveluihin kohdistetut voimavarat eroavat alueittain. Lisäksi ihmiskauppa tai muu hyväksikäyttö tunnistetaan sosiaalihuollossa heikosti.

Tutkijaryhmä toteaa, että tietyn paperittomien henkilöryhmän nimeämisen sijaan paperittomia koskevat ohjeistukset olisi perusteltua laatia siten, että ne koskevat kaikkia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta muihin kuin kiireellisiin sosiaalipalveluihin kuntalaisuuden, EU-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen nojalla.  

–Raportin tulokset sekä niihin perustuvat toimenpidesuositukset ovat tärkeitä niin sosiaalihuollossa työskentelevien, palveluita tarvitsevien paperittomien kuin laajemmin yhteiskunnankin näkökulmasta, Katisko sanoo.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa -tutkimushankkeen päätoteuttaja oli Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimi Tampereen yliopisto. 

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*