Attendo hoitaa tulevaisuudessa sysmälaisten sote-palvelut. Niin se tekee tällä hetkellä jo muun muassa Puolangalla. (Kuva: Pekka Moliis)

Aika harva elinkautisvankikaan joutuu Suomessa 20 vuotta tuomiotaan istumaan. Sysmän kunnan päättäjät eivät kuitenkaan pelänneet pitkää sopimuskautta, vaan nappasivat kiinni Attendo-sopimuksen optiovuosiin jo ennen kuin ensimmäinen sote-sopimuskausi edes starttasi.

 

Sysmän sote-palveluiden tuotannon ulkoistamissopimukseen liittyvien optiovuosien käytöstä päätettiin maanantaina kunnanvaltuuston kokouksessa. Ensimmäinen 10 vuoden mittainen Sysmän Attendo Kuntaturva-sopimus starttaa vuoden 2017 alussa. Pelko sote-uudistukseen liittyvästä kokonaisulkoistuksia suitsivasta pakkolaista pisti liikettä töppösiin.

-Sote-investointien ja –sopimusten rajoituslaki pakotti meidät tekemään päätöksen optiovuosien käytöstä jo nyt. Parasta olisi ollut päästä liikkeelle sopimuksen suhteen ja katsoa rauhassa, miten yhteistyö toimii, mutta rajoituslaki pakotti meidät tähän jo nyt, Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki kertoo.

Keskusta vastusti

Mikään läpihuutojuttu Attendo-optioiden käyttöönotto ei valtuustossa ollut. Kunnan suurin valtuustoryhmä eli keskusta kieltäytyi ostamasta sikaa säkissä. Kaikki muut valtuustoryhmät olivat optiovuosien takana äänin 17-9.

-Minä tein esityksen, mutta kyllä se koko keskustan yhteinen mielipide oli. Äänestyksen jälkeen jätimme kaikki asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, kertoo kunnanvaltuutettu Miina Kuusimo-Rinne kokouksen kulusta.

Ensi vuoden alussa käynnistyvä Attendo-sopimus on alkuvaiheessa arvoltaan 16,2 miljoonaa euroa. Ensimmäinen maksimissaan kolmen prosentin hinnankorotus on tulossa vuonna 2019. Optiovuosilla mennään aina vuoteen 2036 asti.

Kunta ei voi irtisanoa – purku mahdollinen

Miina Kuusimo-Rinnettä ihmetyttää erityisesti se, että kunnalla ei ole mahdollisuutta sanoa sopimusta irti kesken sopimuskauden. Kuntaliiton kanta on, että kuntien tekemisissä ulkoistamissopimuksissa tulee olla asianmukaiset purku- ja irtisanomisehdot, jotta ongelmatilanteissa sopimuksista päästään eroon.

-Sysmän kunta ei saanut sopimukseen minkäänlaista irtisanomisoikeutta. 20 vuotta on äärettömän pitkä aika. Palveluntuottajan irtisanomisoikeus on kyllä sopimukseen kirjattu, ihmettelee Kuusimo-Rinne.

Sysmäläiset lähtivät ulkoistamaan sote-palveluita turvatakseen toimivat palvelut kuntalaisille. Sopimusajan tuplaantuminen on kuitenkin aiheuttanut huolenaiheita sopimuksen vastustajille.

-Ei tällä sopimuksella turvata sote-työpaikkoja kunnan alueella. Sysmä tulee menettämään ajan myötä työpaikkoja. 20 vuotta on niin pitkä aika, että paljon voi sinä aikana tapahtua. Sitäkään en valtuutettuna tiedä, miten sopimuksen hinta optiovuosina nousee. Kunnanjohtajan mukaan suullisesti asioista on sovittu, mutta kyllä tuollaisista asioista pitää olla mustaa valkoisella, kunnanvaltuutettu Miina Kuusimo-Rinne vaatii.

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki kiistää jyrkästi Kuusimo-Rinteen väitteen, että asiat optiokausien suhteen olisivat suullisten sopimusten varassa.

-Tässä ei olla minkään suullisen sopimuksen varassa. Hankintasopimukseen on kirjattu, että optiokaudella sovelletaan tätä sopimusta, johon voidaan tehdä pieniä tarkennuksia. Sopimuksessa on myös luonnollisesti purkupykälä, joka antaa kunnalle mahdollisuuden purkaa sopimuksen, mikäli emme saa sitä, mitä olemme hankkineet, toteaa Kitkiöjoki painokkaasti.

Juttua päivitetty 8.6. klo 15.25 sopimuksen purkuehdon ja kunnanjohtaja Kitkiöjärven jutun loppuosan kommenttien osalta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Tällaisten sika säkissä -sopimusten ja ylipäätään ”betonoinnin” harrastaminen tulisi kriminalisoida! Tämän kaltaisten sopimusten kanssa tullaan itkemään vielä monet itkut tulevina vuosikymmeninä ja en mitenkään voi ymmärtää, kenen etua (paitsi Attendon) tällaisella toiminnalla ajetaan. Todella säälittää, jos ainoa motivaattori ”kunnanisillä” on ollut yrittää betonoida lähipalveluita ja -työpaikkoja. Kaupallisen toimijan käänteet tulevat yllättämään… Rehula&Co: kai löydätte tavat sisällyttää jäädyttämislakiin takautumispykälät, joilla nämä sopimukset voidaan avata. Päätöksentekoon osallistuneiden takalistot tullaan takuulla tervaamaan ihan normaali siviilioikeudellisten prosessien kautta.

 2. Samaa mieltä Jokken kanssa. Valtiovallan on pakko toimia. Ajatusleikkinä voisi miettiä mitä tapahtuisi jos jokainen kunta tekisi samalla tavalla. Koko Sote-uudistushan vesittyisi silloin.
  Uudistuksesta voi toki olla montaa mieltä. Mutta jos se aiotaan viedä läpi niin tällaista sooloilua ei yksinkertaisesti voi sallia.

 3. Missä kuntalaisen valinnanvapaus?

  Samat puolueet ensin vohkaa valinnanvapaudesta ja sitten toimii näin. Eikö valinnanvapus olekkaan enää listan ykkösenä ?Hyvä sitten, huono se olikin.

 4. Teksti esityslistassa ei oikein puolla väitettä, että kunnalla olisi oikeus purkaa sopimus?
  Itse sopimustekstiin en tosin ole perehtynyt.

  Tai kunnanjohtajan viestiä pitää kai lukea kirjaimellisesti, eli purkuoikeus on, mutta vain siinä tapauksessa että yritys laiminlyö tehtäviään.

 5. Kiire Sysmän ulkoistamiseen perustuu juuri siihen, ettei sopimukseen joka on allekirjoitettu ennen lain voimaan astumista , siihen ei tarvitse irtisanomisehtoa (X) kirjata?

  (X) ”Sopimusehdon mukaan sote-huollon järjestämisvastuussa olevalla eli käytännössä maakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus viimeistään vuoden 2019 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta.”

  ” Sopimusehto olisi sisällytettävä sellaisiin sopimuksiin, jotka tehdään ehdotetun lain voimaantulon jälkeen ja ovat voimassa vuoden 2018 jälkeisenä aikana. Näiden molempien edellytysten tulee täyttyä samanaikaisesti. ”

  Hallitukselta typerä veto em. yksityiskohtainen julkilausuma sopimusehdon edellytyksistä jolla suorastaan itse aiheuttivat Sysmän ulkoistamisen. Ko. tiedote on suoranainen vihje ”porsaanreiästä” jolla lakiehdotukseen sisällytetty em. ehto on kierrettävissä. Siihen Sysmä (Attendo) iski tällä kertaa saadakseen em:n kunnan ulkoistamaan? On harrastanut samankaltaisia keinoja muiden kuntien kohdalla tavoitteena sitovan sopimuksen saaminen. Jos Sysmä esimerkiksi allekirjoittaa Attendon kanssa sopimuksen ennen lakiehdotuksen lainvoimaa maakunta ei voi purkaa sopimusta mikä on käsittääkseni Sysmän kohdalla molempien edellämainittujen osapuolien yhteinen tavoite?

 6. Lakiehdotus on paitsi kovasti tarpeellinen se on valitettavasti armottomasti myöhässä minkä lisäksi ehdotetussa muodossaan se suorastaan ohjeistaa aikaisemmin kokonaisulkoistaneita kuntia tai kaupunkeja jatkamaan sopimuksiaan ennen ko. lain voimaatuloa. Erikoiseksi asian tekee se, että kuntien kokonaisulkoistamisia yksityisten palvelujentarjoajien kanssa on torppaamassa lain voimalla hallitus joka on itse ajamassa julkista terveydenhuoltoa alas ja avaamassa yksityisille oven suomen sotemiljardeihin?

 7. Milloin lain on tarkoitus astua voimaan? Valitus plus täytäntöönpanokielto käsittelyn ajaksi siirtäisi sopimuksen allekirjoitusta aika lailla.

 8. Onko puitelaki voimassa vai ei ja jos on niin tarvitseeko sitä noudattaa ja valvooko vm kuntaosasto lainkaan kuntien tekemisiä

 9. Tässä vähän mietittävää!

  SYSMÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUITA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAIKUTUKSET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN
  Sysmän kunnan kunnanvaltuusto on 15.6.2015 § 21 päättänyt irtisanoa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen siltä osin kuin on sovittu perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävien hoidosta siten, että irtisanoutuminen toteutuu 1.1.2017 alkaen. Irtisanominen ei koske ympäristöter-veydenhuoltoa eikä erikoissairaanhoitoa. Päätöksellä 15.6.2015 on lykätty irtisanou-tumisen ajankohtaa Sysmän kunnanvaltuuston aiemmassa päätöksessä 15.12.2014 § 43 määritellystä.

  Sysmän kunnan päätöksen vaikutukset kuntayhtymän toimintaan on syytä tässä vaiheessa arvioida toiminnallisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta.

  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on edelleen lakisäätei-nen järjestämisvastuu erikoissairaanhoitolain mukaisen erikoissairaanhoidon sekä terveydenhuoltolaissa todetun ensihoidon osalta. Näiden toimintojen osalta ei ole suoritettava merkittäviä järjestelyjä. Kaikki organisatorisesti erikoissairaanhoidon alaisuuteen sisältyvät toiminnot eivät ole sellaisia, joiden osalta kuntayhtymä on jär-jestämisvastuussa, esimerkkinä mainittakoon apuvälinehuolto ja lääkehuolto.

  Sysmän kunta ja Attendo Oy ovat esittäneet toiveen hankkia tavaroita ja palveluita Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä Attendo Oy:n käyttöön myös niihin palveluihin, joiden osalta järjestämisvastuu on Sysmän kunnalla. Tällaisia palveluita ovat muun ohella ICT-ratkaisut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuollon ja kuntoutuksen palvelut, tukipalveluiden ja hoitotarvikkeiden hankinta sekä yhteiset virat ja toimet.

  Kuntayhtymän hallitus on 2.5.2016 linjannut, että

  – kuntayhtymä suhtautuu palveluiden ja tavaroiden myymiseen yksityisille yri-tyksille pidättyväisesti erityisesti silloin, kun yksityiset yritykset eivät tuota pal-velua kuntayhtymän toimeksiannosta tai sen lukuun ja
  – mikäli jäsenkunnan tai sen määräysvallassa olevan toimijan kuntayhtymältä hankkimista palveluista tai tavaroista merkittävä osa päätyy yksityisen yrityk-sen käyttöön, harkitaan kuntayhtymän toimitusmahdollisuuksia ensisijaisesti kuntayhtymän kokonaisedun kannalta.

  Sysmän kunnan ja Attendo Oy:n tavara- ja palveluhankintoja koskevat neuvottelu-aloitteet tarkoittaisivat järjestelyä, jossa tavarat ja palvelut päätyvät yksityisen yrityk-sen käyttöön. Järjestelyjä on siis harkittava kuntayhtymän kokonaisedun kannalta.

  Sysmän kunnan ja Attendo Oy:n kanssa on keskusteltu Aava-Effican käyttäjäoike-uksien järjestelemisestä siten, että Sysmän kunta ja Attendo voisivat hyödyntää Aa-va-Efficaa toiminnassaan myös jatkossa. Kuntayhtymän näkökulmasta tällainen po-tilastietojen erkauttaminen olisi mahdollista. Järjestely toisi kuitenkin järjestelmäkehi-tykseen yhden erityislaatuisen muuttujan, joka voi vaikuttaa järjestelmäkehitystyön kustannuksiin ja todennäköisesti hidastaa sitä. Näihin riskeihin ei voida sopimustek-nisesti täysin varautua.

  Alueen tärkeimpiä kehitystehtäviä on siirtyminen yhden yhteisen potilastietojärjes-telmän käyttöön kuten yhtymä ja Lahden kaupunki ovat sopineet. Tämä hanke tulee priorisoida ensisijaiseksi eikä sitä tule rasittaa ylimääräisillä ei-pakollisilla sidoksilla tai järjestelyillä. Vireillä on myös taloushallinnon järjestelmiin liittyvä hanke. Uudet hankkeet voivat vaarantaa jo sovittujen hankkeiden toteutumisen.

  Muiden palveluiden ja tavaroiden hinnoittelu Sysmän kunnalle ei voi poiketa niiden hinnoittelusta muille jäsenkunnille. Tämä merkitsee sitä, että jälleenmyynti ei tuota kuntayhtymälle positiivista taloudellista tulosta. Kaikkia palveluiden ja tavaroiden myymiseen liittyviä, esimerkiksi tavaran tai palvelun laatuun tai toimitusvarmuuteen liittyviä riskejä ei voida eliminoida sopimusteknisesti. Kuntayhtymälle ei siten kertyne asiassa taloudellista etua, mutta sille voi aiheutua taloudellisia riskejä.

  Aava ja Sysmän kunta ovat neuvotelleet työvoiman myymiseen liittyvästä ratkaisus-ta, jossa työsuhteisen henkilön työpanosta myytäisiin vähäisessä määrin Sysmän kunnalle. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Sysmän kunta tuottaa viranhaltija-palvelut omana toimintanaan.

  Yhtymän taloushallinnon järjestelmiä ei ole suunniteltu toteuttamaan tavaroiden ja palveluiden myyntiä kolmannelle. Tästä johtuen tavaroiden ja palveluiden myymi-sestä aiheutuvien laskujen käsittely tapahtuisi suurelta osalta manuaalisesti. Laskujen käsittelystä aiheutuva lisäkustannus jäisi jäsenkuntien yhteisesti vastattavaksi.

  Yhteenveto

  Kuntayhtymällä ei ole velvoitetta myydä tavaroita ja palveluita jäsenkunnalle siltä osin kuin kunta on kotiuttanut palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun itselleen. Kuntayhtymällä ei ole myöskään mahdollisuutta olennaisesti hyötyä järjestelystä myymällä tavaroita tai palveluita tällaiselle kunnalle nykytilanteessa.

  Valmistautuminen markkinaehtoiseen kilpailuun edellyttää sellaisten toimintojen ja toimenpiteiden välttämistä, jotka eivät edistä kuntayhtymän päämääriä ja joihin ei si-sälly taloudellista kannustinta.

  Valmistelija: vs. hallintojohtaja Iiris Laukkanen

  Kuntayhtymän johtaja:

  Hallitus toteaa, että Peruspalvelukeskus Aava –liikelaitos voi johto- ja toimintasään-nössään määritellyin valtuuksin sopia

  – työsuhteessa olevien henkilöiden työpanoksen vähäisestä jakamisesta Sys-män kunnan kanssa ja
  – potilastietorekisterin rekisterinpitäjyyden siirtoon liittyvistä järjestelyistä.

  Muilta osin tavaroiden ja palveluiden myymiseen suhtaudutaan pidättyvästi.

  Tälläistä tuumailee phsotey hallitus, saa nähdä mitä tuumailee Sysmän valtuusto!

 10. Tapauksen yksityiskohtia tuntematta ymmärsinkö oikein että Sysmä on kuntayhtymässä joka hyväksyi Sysmän ja Attendon välisen sopimuksen vaikka se ei järjestämisvastuussa voi edes hyväksyä yhden jäsenkunnan ulkoistamissopimusta koska valtuudet ulkoistamiseen on ainoastaan kuntayhtymällä ei yksittäisellä jäsenkunnalla?

 11. Sysmä toimii loogisesti ottaen huomioon maan hallituksen sote -sekoilut. Koko hallitusohjelmaan kirjattu järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille on täysin järjetön ja johtaa juuri tällaisiin toimiin + vielä hallituksen kiristys ja uhkailu ulkoistusten kieltämisellä ja kaiken huippuna investointien harkinnanvaraisuudella anomalla lupaa ministeriöistä. Kohta ollaan kuin aikanaan Neuvostoliitossa. Tyhmyys tiivistyy – mutta ensisijaisesti ministeriöiden kabineteissa.

 12. Oppositiossa keskustan viesti kunnille oli ei hötkyillä, jarrutetaan kun silloinen hallitus pyrki uudistuksia aikaiseksi saamaan ja opposition vaihtuessa hallituspaikkaan samat uudistuksien jarruttajat laatii lakeja jotta se sama kohderyhmä ei jarruttaisi uudistusta jossa kuntia ollaan ohjaamassa kuntakolhooseihin nimeltä maakunnat..Kun olisikin soteuudistuksesta kyse mutta kun kyseessä on valtavan mittakaavan kuntauudistus. Kertaiskulla vajaa 300 kuntaa korvataan 18:sta tiedoksiannoilla joissa kerrotaan että rakentaminen ja ulkoistamiset seis että maakunnat saa laittaa joka toisen tk:n ovet kiinni. Sitten ihmetellään miksi kunnat ulkoistaa hirveällä vimmalla.
  Edellisestä kritiikistä huolimatta itse kyllä kannatan mm. sotelakia koska ilman sitä soteuudistuksella jää säästöt saamatta ja maakuntien toiminnan aloitus vaikeutuu oleellisesti. Siitäkin huolimatta että keskusta on soteuudistuksen nimissä jakamassa suomea kepuvetoisiin pikkuvaltioihin vähät välittämättä siitä, tuleeko säästöjä ja miten ihmisten sotepalveluille käy. Pahiten uudistuksen vaikutukset iskee pieniin kuntiin ja miten sattuikin pääasiassa niihin joista keskusta sai äänet joilla toteuttaa edellinen. Paradoksi.

 13. Avatar Asiahaneiminullesuoranaisestikuulukunhaneileviämuihinkuntiin sanoo:

  Noin pitkän sopimuskauden laillisuuden, useammankin lain kannalta voisin kyseenalaistaa. Päätöksillä on sidottu tulevienkin päättäjien kädet. Liekö Attendo edes olemassa 20 vuoden kuluttua. Kun sopimuksia tehdään sopimusjuridisen tarkastuksen lisäksi pitäisi olla tarkastelun alla päätöksen teon etiikka ja Maalaisjärki! Tekisinkö omilla rahoillani tuollaista sopimusta, en todellakaan. Välillisesti tuossa päätetään verovarojenkin ohjautumisesta. Kyllä tämän päivän kunnissa käsiteltävät asiat ovat niin vaativia että jonkinlainen päätöksen teon kyvykkyyden ja menettelyn arviointi ja kriteeristö pitäisi olla. Eräs niistä voisi olla pakollinen kuntalaisten kuulemismenettely, niiden joihin päätökset lopulta vaikuttavat.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*