Hämeen poliisilaitos ei aloita esitutkintaa Sysmän kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminnasta. Yksityishenkilö oli pyytänyt poliisia selvittämään, ovatko tietyt Sysmän kunnan viranhaltijat tai luottamushenkilöt syyllistyneet rikokseen hallinto-oikeudelle annettavan lausuntopyynnön käsittelyssä.

Hämeen poliisilaitos tiedotti ratkaisustaan torstaina.

Asia koskee Sysmän kunnan teknisen lautakunnan päätöstä, josta tehdyn oikaisuvaatimuksen lautakunta hylkäsi 2.2.2016. Tämän jälkeen asiasta on tehty kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto­oikeudelle. Päätös koski kiinteistönhoitotehtävien laajentamista.

Hallinto-oikeus pyysi Sysmän kunnanhallitusta hankkimaan teknisen lautakunnan lausunnon. Lisäksi kunnanhallitukselle on varattu tilaisuus antaa oma lausuntonsa asiasta.

Lausunnon antamiseen on pyydetty kaksi kertaa lisäaikaa, ja hallinto-oikeus on hyväksynyt molemmat pyynnöt. Hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa 15.6.2016 asti.

Tutkintapyynnössä epäillään, että anottuaan jatkoaikaa ilman kunnanhallituksen päätöstä anomuksen tehneet olisivat syyllistyneet rikoksiin. Tutkintapyynnön mukaan kunnanhallitus olisi ainoa toimivaltainen elin, joka olisi voinut asian käsitellä ja pyytää jatkoaikaa.

Tutkintapyynnön tekijä nimesi epäillyiksi rikoksiksi virkavelvollisuuden rikkomisen, virkavallan anastamisen, virka-aseman väärinkäytön sekä yllytyksen virkavallan anastukseen.

Poliisin mukaan asian selvittelyssä on todettu, että lisäajan pyytäjät eivät ole esittäneet itsestään tai asiastaan valheellista tietoa. He eivät ole millään muullakaan tavalla erehdyttäneet hallinto-oikeutta, joten asiassa ei ole syytä epäillä virkavallan anastusta. Koska asiassa ei ole syytä epäillä virkavallan anastusta, ketään ei voida myöskään epäillä yllytyksestä siihen.

Hallinto-oikeus on voinut harkita, kuinka pitkän määräajan se lausuntopyynnölleen antaa. Samoin se on myös arvioinut lisäaikapyyntöjen lainmukaisuuden.

Lisäaikaa pyytäneet ovat voineet pyytää hallinto-oikeudelta lisäaikaa, koska he ovat olleet pyytämässään asiassa esittelijöinä. Tutkintapyynnössä esiin tuodussa tapahtumassa ei ole aiheutettu poliisin mukaan mitään haittaa tai vahinkoa, eikä asiassa ei ole syytä epäillä virkarikosta eikä mitään muutakaan rikosta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. ”Lisäaikaa pyytäneet ovat voineet pyytää hallinto-oikeudelta lisäaikaa, koska he ovat olleet pyytämässään asiassa esittelijöinä.”
    Jos toimittaja olisi ottanut asioista selvää, niin hänelle olisi selvinnyt että kyseiset jatkoaikaa pyytäneet olivat esteellisiä tässä asiassa. Eli hallintolaki 27§ mukaan kumpikaan ei olisi saanut pyytää lisäaikaa.

  2. Jotta voisi ilmoittaa olevansa esteellinen täytynee ensin ymmärtää mitä on olla asiassa esteellinen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*