Liian luova pysäköinti voi tuoda yllätysmaksun. Pysäköintimaksustakin pitää selvitä allekirjoituksen kera, kuka maksun on antanut.

Kun kaupungin pysäköinnintarkastaja tulostaa autoilijalle pysäköintivirhemaksun, niin ikkunaan jäävässä maksulapussa on oltava pysäköinnintarkastajan etu- ja sukunimi. Lisäksi pysäköintivirhemaksut on myös allekirjoittava. Tätä mieltä on kanteluiden myötä asiaan perehtynyt apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen.

Apulaisoikeuskansleri ratkaisu koski Vantaan, Riihimäen ja Hyvinkään kaupunkien toimintamalleja. Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan ko. kaupunkien pysäköintitarkastajien menettelytavat eivät kanteluiden tekohetkellä olleet lainmukaisia, mutta asian selvitysprosessin aikana kaupungit muuttivat käytäntöjään siten, että pysäköintivirhemaksussa näkyy aina maksun antaneen pysäköinnintarkastajan etu- ja sukunimi.

Allekirjoitus korostaa vastuunottoa

Pelkkä nimitieto ei kuitenkaan riitä, vaan apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on lisäksi allekirjoitettava. Pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa ei ole nimenomaista mainintaa allekirjoittamisesta, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvään hallintoon kuuluu, että päätös allekirjoitetaan käsin.

Ratkaisun mukaan käsin allekirjoittaminen korostaa myös henkilökohtaisen vastuun ottamista päätöksestä, mikä on sopusoinnussa virkavastuuta koskevien säännösten kanssa. Näkemyksensä tueksi apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen viittasi lisäksi siihen, että sen enempää pysäköintivirhemaksun allekirjoittamatta jättämisestä kuin sen koneellisestakaan allekirjoittamisesta ei ole erikseen säädetty.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu asiassa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*