Salossa ei kaikki mennyt putkeen. Kaupunginhallitus sai eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen asiasta, jota se ei tiennyt edes syynättävän.

Salon kaupunginhallitus ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä ovat saaneet eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinilta huomautukset kahdessa erillisessä kanteluasiassa. Ongelmia oli niin kanteluiden kohteena olleiden tapausten käsittelyssä, kuin myös apulaisoikeusasiamiehen esittämiin selvityspyyntöihin vastaamisessa. Eduskunnan oikeusasiamies on maan ylin laillisuusvalvoja, jonka asema on määritelty perustuslaissa.

-Salon kaupunginhallituksen ja virkamiesten osoittama piittaamattomuus huolehtia selvittämisvelvollisuudestaan ja kaupungin asukkaiden oikeusturvan asianmukaisesta toteutumisesta on erittäin poikkeuksellista. Menettely on omiaan vakavasti vaarantamaan myös eduskunnan oikeusasiamiehelle perustuslaissa asetettua laillisuusvalvontatehtävää, apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa todetaan.

Kaupunginhallitus jäi pimentoon

Erikoiseksi tilanteen kaupunginhallituksen kannalta tekee se, ettei sillä ollut edes tietoa vireillä olleista kanteluista ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sille osoittamista lausuntopyynnöistä.

-Saimme moitteet asiasta, josta emme tienneet mitään. Tämä on herättänyt paljon keskustelua ja asia on esillä tänään kaupunginhallituksessa iltakouluasiana, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) kertoo.

Lausuntopyyntöihin vastaukset laativat lopulta marraskuussa 2018 kaupunginjohtaja Lauri Inna yhdessä kaupungin lakimiehen kanssa. Tieto lausuntopyynnöstä ei kantautunut asiasta vastuussa olevien korviin. Asiasta kerrottiin kaupunginhallituksella vasta tämän vuoden puolella.

-Hallintosääntö mahdollistaa sen, että kaupunginjohtaja voi antaa lausunnon kaupunginhallituksen puolesta, mutta yleensä kyseessä ovat asiat, joista on jo hallituksen kanta tiedossa. Tässä tapauksessa emme tienneet asiasta mitään, Karnisto-Toivonen ihmettelee.

-Kaupungille on tällä valtuustokaudella tullut noin 600 tietopyyntöä. Meidän pitää pohtia, onko meillä riittävästi resursseja, että voimme vastata kaikkiin tietopyyntöihin ajoissa, Saija Karnisto-Toivonen jatkaa.

Vuosien odottelu takana

Oikeusasiamiehelle oli tehty kaksi erillistä kantelua koskien kaupungin hallintoa. Toisessa kyse oli vuonna 2015 tapahtuneesta tapaturmasta ja siihen liittyvästä vahingonkorvauksesta. Tapaturmassa aiheutuneen haitan pysyvyyden todentamiseksi kantelija esitti vahingonkorvausvaatimuksensa kaupungille vasta vajaan vuoden kuluttua tapahtumasta. Useista yhteydenotoista huolimatta päätöstä asiassa saatiin odottaa marraskuuhun 2018, jolloin asiasta oli jo tehty kantelu oikeusasiamiehelle.

Toisessa kantelussa oli kyse vuonna 2015 tehdyn päätöksen asiavirheen korjaamisesta, johon kantelija oli pyrkinyt saamaan vastauksia. Molemmat tapaukset olivat jääneet prosessin alkuvaiheessa kaupunginlakimiehenä toimineen ja sittemmin apulaiskaupunginjohtajaksi siirtyneen Jari Niemelän pöydälle.

Kun eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta lähetettiin selvityspyyntöjä kaupungille, niin tahti ei ollut sen kummempi.

-Olin kahdessa kanteluasiassa pyytänyt kantelujen tutkimiseksi tarvittavat Salon kaupungin selvitykset kantelijoiden asioiden käsittelyn viivästymisestä Salon kaupungin hallinnossa. Ensimmäisessä kanteluasiassa pyysin selvityksen 23.3.2018 mennessä ja toisessa 29.6.2018 mennessä. Kumpaankaan pyyntööni ei vastattu asetetussa määräajassa. Huolimatta puhelimitse ja sähköpostitse tehdyistä tiedusteluista laiminlyöntejä ei korjattu. Viimeksi kanteluasian esittelijä oli elokuun lopussa puhelimitse yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja, ratkaisussa kerrotaan.

Apulaiskaupunginjohtaja: Kova työtaakka syynä

Lopulta lausuntopyyntö kanteluihin liittyvistä asioista osoitettiin Salon kaupunginhallitukselle. Marraskuussa 2018 lausuntoja saatiin aikaiseksi, joskaan ei heti ensimmäiseen määräaikaan mennessä. Ratkaisuissaan kanteluihin Maija Sakslin korostaa oikeusasiamiehen asemaa suomalaista julkishallintoa valvovana elimenä.

-Ylimmän laillisuusvalvojan perustuslaillinen tiedonsaantioikeus merkitsee viranomaisten ja virkamiesten velvollisuutta toimittaa asianmukaiset tiedot ja selvitykset asetettuun määräaikaan mennessä. Virkamiehen laiminlyöntiä antaa pyydetyt tiedot voidaan pitää virkavirheenä.

Salon Seudun Sanomille asiaa kommentoinut apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä on myöntänyt virheensä ja kertonut ottaneensa opiksi. Oikeusasiamiehelle antamissaan selvityksissä Niemelä on perustellut asioiden ruuhkautumista kovalla työtaakalla.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut asiassa

Kantelu vahingonkorvauksesta

Kantelu tiedusteluihin vastaamisesta

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*