Kaikissa maan keskussairaaloissa tulisi säilyttää anestesiologia, sisätaudit ja kirurgia. Tähän vedotaan Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginjohtajien linjauksissa.

Keskustelu Savon keskussairaaloiden sijainnista ja tehtävistä tulevassa sote-uudistuksessa jatkuu aktiivisena.

Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, esittää Mikkelin keskussairaalaa laajan päivystyksen sairaalaksi. Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginjohtajat ovat puolestaan kirjanneet oman yhteisen esityksensä.

Aira Kietäväinen, Essoten hallituksen puheenjohtaja, huomauttaa kuntayhtymän tiedotteessa, että maakunnan keskussairaaloiden työnjakokeskusteluissa Mikkelin keskussairaalan merkitys ja vahvuudet ovat jääneet taka-alalle.

– Olemme tehneet monia hyviä yhteistyötarjouksia, mutta valitettavasti neuvottelut eivät ole toistaiseksi edenneet. Essoten puolella neuvotteluvalmius on edelleen olemassa, Kietäväinen sanoo.

Keskussairaaloiden kohtalo on puhuttanut Savossa erityisesti Savonlinnan keskussairaalan kohtalon vuoksi. Savonlinnassa uskotaan, että jos alue tulisi osaksi Pohjois-Savon sote-maakuntaa, keskussairaalaan palvelut voitaisiin turvata.

Mikäli sairaala puolestaan kuuluisi Etelä-Savon soteen, tilanne olisi toinen. Etelä-Savossa toimii jo Mikkelin keskussairaala eikä toista sote-maakuntaan mahtuisi: päivystäviä sairaaloita saa yhtä enemmän vain yliopistollisten sairaaloiden vetämillä sote-alueilla.

– Mikkelin keskussairaala täyttää käytännössä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan ehdot. On luontevaa virallistaa tämä asema uudistuksen yhteydessä, Kietäväinen huomauttaa.

Essotessa korostetaan, että maakunnan hajottamisella on isoja vaikutuksia koko Etelä-Savon maakunnalle. Sen omien selvitysten mukaan maakunta selviäisi lyhyellä aikavälillä, mutta jo ensi vuosikymmenellä kaventunut väestöpohja vaikuttaisi monilla tavoin negatiivisesti.

MainosMyös Etelä-Savon pelastuslaitoksen asema mahdollisessa Itä-Savon siirrossa muuttuisi merkittävästi. Mikäli Etelä-Savon pelastuslaitos pirstotaan, kustannukset voivat Essoten mukaan kasvaa ja palvelutaso heikentyä.

Kaupunginjohtajilta yhteinen neuvotteluesitys

Mikkeli ja Savonlinna ovat vauhdittamassa asioiden ratkaisua yhteisillä linjauksilla. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esittävät kaupunginhallituksilleen asioista sopimista pitkän listan mukaisesti.

Maan hallitukselle halutaan yhteinen esitys. Siinä linjataan, että kaikissa maan keskussairaaloissa, myös Mikkelissä ja Savonlinnassa, on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystystoiminta. Näihin kuuluvat myös anestesiologia, sisätaudit ja kirurgia.

– Terveydenhuoltolakia tulee muuttaa siten, että Etelä-Savon sote-maakunnassa on kaksi keskussairaalaa, kaupunginjohtajat vetoavat.

Sairaaloiden työnjakoa kehitettäisiin siten, että sairaaloiden välillä yhteenlasketut volyymimäärät pysyvät nykytasolla. Samalla saataisiin kumpaankin sairaalaan riittävästi opiskelijoiden harjoittelupaikkoja sekä sairaaloiden työntekijämäärät nykyiseen suhteeseen.

Kaupunginjohtajien linjauksessa Savonlinna on sote-maakunnan hallinnon keskuskaupunki, ja sote-maakunnan ylin johto esikuntineen sijoitetaan Savonlinnaan. Terveyspalvelujen johto sijoittuu Mikkeliin. Muu toimialajohto ja hallinnon muut työpaikat jaetaan työntekijämäärien suhteessa kaikkien kaupunkien kesken.

Kehitysvammahuollon hallinto ja johto sijoitettaisiin Pieksämäelle.

”Savonlinna sitoutuu Etelä-Savoon”

Kaupunginjohtajien linjauksissa Savonlinna sitoutuu Etelä-Savon maakuntaan ja sote-maakuntaan.

Mikkelillä ja Essotella on vahva tahto turvata Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautinen päivystys nykytasolla Etelä-Savon yhteydessä.

Kaupunginjohtajat huomauttavat myös euroista: Etelä-Savon sote-alueen rahoituspohja on tämänhetkisten laskelmien perusteella huomattavasti Pohjois-Savoa vahvempi.

Etelä-Savossa alijäämä on 3 miljoonaa euroa, kun Pohjois-Savossa alijäämä on noin 27 miljoonaa euroa.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*