Kuva: Seppo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta säätävä lakiluonnos kaipaa vielä täsmennyksiä lain vaikutuksista perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin, toteaa Lainsäädännön arviointineuvosto lausunnossaan.

Ehdotettavaan uuteen lakiin koottaisiin säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimintaedellytyksistä, ennakollisesta valvonnasta, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja jälkikäteisen valvonnan keinoista.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista, ja vaikutuksia on käsitelty melko monipuolisesti.

Arviontineuvosto muistuttaa, että säätämisjärjestystä koskevilla perusteluilla ei voida korvata esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Lausunnon mukaan esitysluonnoksessa tulisi arvioida esityksen vaikutuksia ikäihmisten, lasten ja vammaisten palveluiden toteuttamiseen ja valvontaan.

-He eivät välttämättä itse ole kykeneviä tuomaan esille puutteita käyttämiensä palveluiden laadussa tai palveluissa ilmenneitä epäkohtia, jolloin palveluntuottajien omavalvonta ja viime kädessä valvontaviranomaisten puuttuminen epäkohtiin ovat tärkeässä asemassa. Heillä voi olla myös rajalliset kyvyt hakea tietoa palveluntuottajista ehdotetun sääntelyn mukaisesta julkisesta tietopalvelusta, arviointineuvosto muistuttaa.

Saavatko nämä ihmisryhmät heidän tarpeilleen parhaiten soveltuvia ja ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja helpommin ehdotetun lain myötä? arviointineuvoston lausunnossa kysytään.

Arviointineuvosto peräänkuuluttaa myös arviointia ehdotetun sääntelyn vaikutuksista itsenäisiin ammatinharjoittajiin, varsinkin, jos itsenäinen ammatinharjoittaja ei liity ehdotetun sääntelyn mukaiseen yhteiseen palveluyksikköön.

Ehdotetun lain mukaan myös itsenäiset ammatinharjoittajat katsottaisiin jatkossa palveluntuottajiksi, joiden on rekisteröidyttävä valtakunnalliseen palveluntuottajien Soteri-rekisteriin, mikä lisännee tällaisten ammatinharjoittajien hallinnollista taakkaa verrattuna nykyisen lainsäädännön mukaiseen ilmoitusmenettelyyn, jossa toiminnan voi aloittaa tekemällä ilmoituksen, arviointineuvosto toteaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*