Kuva: Ville Miettinen
Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan valinnanvapauslain luonnoksen vaikutusarvioiden yhteenvedot ovat yleisluontoisia ja painottuvat hyötyjen kuvaamiseen.

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan lakiluonnosta soten valinnanvapaudesta on tarkennettava vaikutusarvioiden osalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointineuvoston mukaan lakiesitysluonnos kuvaa kyllä kattavasti eri vaikutusalueita ja vaikutusten kohdentumista.

”Mutta keskeinen kysymys siitä, saavutettaisiinko uudistukselle asetetut tärkeimmät tavoitteet, jää vaikutusarvioinnin perusteella avoimeksi. Lisäksi tulisi esittää vähintään suuntaa antava arvio valinnanvapausuudistuksen hyödyistä verrattuna uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin”, arviointineuvoston tiedotteessa todetaan.

Arviointineuvosto huomauttaa lausunnossaan, että osa sen viime keväänä silloisesta lakiluonnoksesta antamasta lausunnosta toistuu nyt annetussa lausunnossa, koska aiemman lausunnon kehittämisehdotuksia ei ole otettu huomioon uudessa lakiluonnoksessa.

Mainos”Yhteenvedoissa tulisi esittää valinnanvapausuudistuksen keskeiset vaikutukset riittävän yksityiskohtaisesti sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta. Esitysluonnoksesta tulisi ilmetä vähintään likimääräisellä tasolla uudistuksen kokonaishyötyjen suuruusluokka verrattuna uudistuksesta aiheutuvien kustannusten suuruusluokkaan”, neuvosto toteaa.

Arviointineuvosto muistuttaa, että esitysluonnoksesta puuttuu nettoarvio uudistuksen vaikutuksesta julkisiin sote-menoihin. Tällainen arvio pitäisi neuvoston mielestä estittää, koska julkisten menojen hillintä on uudistuksen keskeinen tavoite.

”Myös uudistuksen hyödyt kotitalouksille, kuten terveyshyödyt parantuvien palvelujen saatavuuden ja lyhyempien jonotusaikojen myötä, tulisi arvioida nykyistä tarkemmin. Lisäksi tulisi täsmentää eri kokoisiin palveluja tuottaviin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia”, neuvosto katsoo.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*