Kuva: Ville
Asiakassuunnitelman lisäksi potilas saa sote-uudistuksessa tarvittaessa omatyöntekijän.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on suunniteltu otettavaksi käyttöön yksi yhteinen asiakassuunnitelma, johon kootaan kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Asiakassuunnitelma on osa asiakkaan palveluihin ohjaamista ja väline asiakkaan palvelukokonaisuuden hallinnalle ja koordinoinnille. Se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Asiakassuunnitelmista on puhuttu viime aikoina sen jälkeen kun hallitus poisti esityksestään sen velvoittavuuden. Syynä oli perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka mukaan asiakassuunnitelman velvoittavuus oli määritelty epäselväksi. Sen sijaan että hallitus olisi selventänyt määritelmää, se poisti sen. Syynä oli ilmeisesti ajan puute. Epämääräiseen muotoiluun oli kuitenkin kiinnitetty huomiota jo lausuntokierroksella ainakin Sydänliiton lausunnossa, mutta se ei ajoissa johtanut muutoksiin.

Mutta vaikka asiakassuunnitelma ei ole velvoittava hoitoprosessissa, se pitää kuitenkin laatia, ja sitä pidetään hyödyllisenä myös riisutussa muodossaan.

Ammattilaiset arvioivat

STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen kirjoittaa suunnitelmasta Alueuudistus-sivun blogissa. Karppanen huomauttaa blogissaan, että asiakas- ja palvelusuunnitelmat eivät nykyiselläänkään ole valituskelpoisia päätöksiä eli ne eivät sellaisenaan ole juridisesti velvoittavia.

– Sosiaalihuollon lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaalle tehdään palveluista päätökset ja terveydenhuollossa annettava hoito perustuu lääkärin hoitoratkaisuihin. Vaikka asiakassuunnitelma ei ole juridisesti velvoittava, siihen kootut asiakkaan palvelut perustuvat ammattilaisten hoidon- ja palveluntarpeen arvioon, Karppanen kirjoittaa.

– Yhteisen asiakassuunnitelman merkitys ei kuitenkaan ole niinkään sen juridisessa velvoittavuudessa vaan siinä, että se kokoaa asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut kokonaisuudeksi ja tarvittavat ammattilaiset tiiviiksi verkostoksi asiakkaan ympärille.

Omatyöntekijä tarvittaessa

Silloin kun asiakkaan palvelun tarve ei ole vain lyhytaikaista tai tilapäistä, asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä, Karppanen kertoo.

Omatyöntekijän tehtävänä on huolehtia siitä, että asiakas saa ne palvelut, jotka hänelle on myönnetty.

– Omatyöntekijäksi on siten luontevaa nimetä sellainen työntekijä, jonka kanssa palveluja tarvitseva asiakas olisi palvelujen yhteydessä muutoinkin tekemisissä, Karppanen kirjoittaa.

 

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*