Kuva: Ville Miettinen
Aveihin tehdyillä tarkastuskäynneillä on huomattu, etteivät virastot kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennakoivasti.

Apulaisoikeuskansleri vaatii valtiovarainministeriötä puuttumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) toimintaan.

Lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittely on viivästynyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa niin paljon, että lastensuojelun asiakkaiden oikeuksien toteutuminen on jo vaarassa, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen varoittaa.

Vuonna 2018 pisin kantelun käsittelyaika oli yli 49 kuukautta. Tilanne on perustuslain ja hallintolain vastainen, ja apulaisoikeuskansleri pitää sitä erittäin vakavana.

Puumalainen on jo antanut viraston ylijohtajalle huomautuksen lain ja velvollisuuksien vastaisesta menettelystä.

MainosOsasyy käsittelyaikojen venymiseen ovat olleet alueelliset erityispiirteet, asianhallintajärjestelmän kankeus sekä resurssien niukkuus ja joustamattomuus niiden kohdentamisessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin myös viraston oma toiminta on pahentanut tilannetta. Muissa aluehallintovirastoissa resurssit ja muut olosuhteet ovat olleet samankaltaiset, ja niissä kantelujen käsittelytilanne on saatu pidettyä hallinnassa.

Valtiovarainministeriö selvittää, poikkeavatko Pohjois-Suomen avin toimintamallit ja johtaminen muiden avien malleista. Se selvittää myös, millaisia muutoksia tarvitaan tilanteen parantamiseksi.

Pohjois-Suomen avin tilanne selvisi apulaisoikeuskanslerin tekemällä tarkastuskäynnillä. Aveihin tehdyillä käynneillä huomattiin myös yleisesti, etteivät virastot kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennakoivasti.

Toiminta on pitkälti jälkikäteistä, vaikka vaikuttavalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla kyettäisiin parhaiten turvaamaan lastensuojelun asiakkaina olevien lasten oikeudet.

Apulaisoikeuskansleri pyytää valtiovarainministeriöltä tietoa siitä, kuinka se varmistaa, että sen asettamat tavoitteet valvonnalle ja ennaltaehkäisevälle toiminnalle toteutuvat.

Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioon valtiovarainministeriön tekemän lisämäärärahaesityksen kuuden henkilötyövuoden lisäämisestä aluehallintovirastoihin.

Lisämäärärahalla vahvistetaan lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan voimavaroja. Lisämäärärahaesitystä perusteltiin sillä, että oikeuskansleri oli jo vuonna 2014 katsonut lisäresurssien olevan tarpeen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Ei voi olla totta. Asia olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo vuonna 2014.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*