Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta sote- ja aluehallintouudistuksessa.

– Itsehallintoalueratkaisun on palveltava myös suurten kaupunkiseutujen kehittämistä, muuten uudistukselle asetetut, erityisesti taloudelliset tavoitteet jäävät toteutumatta. Suurten kaupunkien kasvavat väestöennusteet, segregaatiokehitys, syrjäytymisestä johtuvat ilmiöt ja maahanmuutto poikkeavat muusta maasta, Espoo toteaa lausunnossaan.

Valtuusto hyväksyi lausunnon maanantaina lukemin 64–10.

Lausunnossa sanotaan, että Espoo on asukasluvultaan suurempi kuin kolmetoista ehdotetuista itsehallintoalueista, ja että Uudenmaan maakunta on väestömäärältään 23 kertaa suurempi kuin pienin maakunta.

Espoon mukaan suurimpien kaupunkiseutujen osalta uudistuksessa tulee tavoitella elinvoiman, elinkeinoelämän ja innovaatiokyvyn merkittävää vahvistumista, ilmastopäästöjen vähentymistä sekä asuntotuotannon lisäämistä ja liikenteen sujuvoittamista.

– Elinvoimaisuuden näkökulmasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhteen. Siksi on arvioitava, voidaanko elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskuksilta siirtää alueellisia tehtäviä suurille kaupungeille. Valmistelussa on varmistettava Helsingin seudun yhteistyörakenteet näiden tehtävien kannalta.

Uudellemaalle useampia sote-toimijoita

Espoo katsoo, että väestöpohjaltaan selkeästi muita maakuntia isommalla Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoita pitää olla enemmän kuin yksi.

– On myös arvioitava, olisiko lähipalveluluonteisten sosiaalipalveluiden ja niitä tukevien terveyspalvelujen järjestämisvastuu syytä jättää kunnille Ruotsin mallin mukaan, jotta kokonaisuudesta ei tule liian suurta.

Lausunnossa todetaan myös, että koko uudistus tulisi aloittaa asteittain pohjoisesta etelään kuten kansanterveys- ja perusopetuslaissa tehtiin.

– Näin uudistus aloitettaisiin alueilta, joilla on väestömäärän, riittävän suurten yksiköiden ja taloudellisten resurssien suhteen liian kapeat hartiat ja joissa muutosvalmius on suurin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*