Perustuslakivaliokunta edellyttää valinnanvapauspilottien sääntelyn täsmentämistä. Hallitus on käynistänyt pilotit hyvissä ajoin ennen valinnanvapautta koskevan lainsäädännön hyväksymistä. (arkistokuva: VNK / Laura Kotila)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antaa lausunnossaan soten valinnanvapaudesta kriittisen arvoinnin hallitukselle sen ryhtymisestä toteuttamaan sote- ja maakuntauudistusta ennen kuin uudistusta koskevat lait ovat voimassa.

Maakuntien muutosorganisaatiot ovat vieneet muutoksen valmistelua eteenpäin jo pitkään hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaan ja valinnanvapautta on pilotoitu jo pitkään eri puolilla maata.

”Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta”, perustuslakivaliokunta lausuu.

Lausunnossa on käsitelty hyvää lainsäädäntötapaa kokonaisen alaluvun verran.

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Tästä syystä valinnanvapauden toimeenpano pilottien kautta on erityisen ongelmallista, valiokunta katsoo.

Uusia pilotoijia valittiin vastikään, ja pilotoijille myönnettiin 100 miljoonaa euroa tukea valtiolta. Lisäksi hallitus lupasi viime viikolla lisätalousarviosta toiset 100 miljoonaa lisäpilotteihin.

Valiokunta muistuttaa, että valtioneuvoston julkaisemassa pilotointia koskevassa hakuilmoituksessa viitataan pilotoinnin oikeudellisten perusteiden osalta valinnanvapauslain sääntelyyn pilotoinnista.

”Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sekä lausunnossa PeVL 26/2017 vp arvioitu valinnanvapauslakiehdotus (HE 47/2017 vp) että nyt arvioitava valinnanvapauslakiehdotus on todettu perustuslakivaliokunnassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi”, lausunnossa todetaan.

Valiokunnan mielestä kumpaankin lakiehdotukseen sisältyy lakiehdotuksen käsittelyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä estävä puute, sillä ehdotettuihin pilotointia koskeviin säännöksiin ei sisältynyt säännöksiä pilotointiin osallistuvista alueista tai kriteereistä, joilla alueet valitaan. Tällaista sääntelyn täsmentämistä perustuslakivaliokunta nyt edellyttää lain jatkotyöstämisessä.

”Nyt arvioitavaa sääntelyä edellytetään lisäksi täydennettävän säännöksellä pilotoinnin henkilöllisestä ulottuvuudesta. Valiokunnan mielestä on epäselvää, millä oikeudellisilla perusteilla pilotointia koskevat päätökset on tällaisessa sääntelytilanteessa tehty”, lausunnossa todetaan.

Lisäksi perustuslakivaliokunta arvostelee hallituksen asettamia tiukkoja aikataulurajoja.

”Valtioneuvosto on antaessaan lukuisia maakuntauudistukseen liittyviä esityksiä samalla ilmoittanut, milloin niiden eduskuntakäsittely olisi pitänyt saada päätökseen. Valiokunta huomauttaa, että sen toteuttaessa perustuslain 74 §:n mukaista tehtävää valtioneuvosto ei voi asettaa sille määräaikoja”, lausunnossa todetaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*