Kotouttamisen vauhdittaminen tapahtuisi esityksen mukaan virastojen, TE-hallinnon ja poliisin yhteistyössä. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee tänään uudelleen esitystä turvapaikanhakijoiden kotouttamisen vauhdittamiseksi.

Esitys perustuu marras-joulukuussa toimeen työryhmän kartoitukseen.

Turvapaikanhakijoiden kotoutumispalvelut -työryhmä ehdottaa muun muassa, että Helsinki käynnistää osaamiskeskus-pilotin, joka olisi lähtökohta Helsingin kotoutumispalveluiden toimintamallille.

Kotoutumispalveluiden toimintamallin pääkohderyhminä olisivat sekä työikäiset oleskeluluvan saaneet aikuiset maahanmuuttajat että perus- että toisen asteen nivelvaiheessa olevat nuoret.

Osaamiskeskus vastaisi kokonaisuutena työryhmän tunnistamiin keskeisiin työ- ja koulutuspolkujen rakenteellisiin haasteisiin. Uusi toimintaverkosto kokoaisi yhteen moniammatillisesti – sosiaali- ja terveysviraston, TE-hallinnon ja opetusviraston kesken – tehdyn alkukartoituksen ja osaamisen kartoittamisen sekä kotoutumissuunnitelman toiminta- ja työkyvyn, koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi.

– Palvelukokonaisuus on pirstaloitunut ja nykyiset pitkät koulutus- ja työhön pääsyn ajat eivät vastaa monimuotoisen asiakaskunnan vaihteleviin tarpeisiin. Uusia toimintamalleja tarvitaan niin maahanmuuton alkuvaiheessa tapahtuvan alkukartoituksen kuin koulutuksen ja työhön ohjauksen prosesseissa, osaamiskeskusehdotuksen perusteluissa todetaan.

– Jotta voidaan tehokkaasti vastata kasvavan asiakasmäärän koulutus- ja työllisyystarpeeseen sekä yhteiskuntaan integroitumiseen kaikille asiakasryhmille, tarvitaan alussa vahvaa osaamisen tunnistamista ja sitä kautta uudenlaiset toimivat ja nopeat prosessit ja väylät perusopetukseen, sosiaaliseen kuntoutukseen ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllisyydenhoitoon.

Muita työryhmän ehdotuksia ovat satsaaminen lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisääminen sekä luottamuksen ja vuoropuhelun lisääminen turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä.

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa esitetään, että kaupunginhallitus myöntää osaamiskeskus-pilotille 7,5 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseen varatusta 10 miljoonan euron määrärahasta.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*