Kuva: Ville Miettinen
HUS on Suomen suurin tervdeyspalvelujen tuottaja. HYKS on yksi HUSin neljästä sairaanhoitoalueesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri esittää, että eduskunnassa jo olevaa maakunta- ja sote-pakettia ei hyväksytä esitetyssä muodossa. HUS haluaa niihin 12 muutosta. HUSin hallitus on esityksessään yksimielinen.

HUS esittää melkoista remonttia lakikokonaisuuteen. Listalla on korjauksia muun muassa rahoitukseen, yliopistollisten sairaaloiden asemaan, opetukseen ja tutkimukseen, kansallisten palvelukeskusten käyttöpakkoon, kiinteistöomaisuuden pakkosiirtoon, yhtiöittämispakkoon, sote-keskusten oikeuteen hankkia tukipalveluja maakunnalta, tietojärjestelmiin ja aikatauluihin.

HUS toistaa monien muidenkin tahojen käsityksen, että esitetyssä muodossa koko uudistuksen keskeiset tavoitteet jäävät toteutumatta.

Opetus ja tutkimus turvattava

Kannanotossa ei arvioida yksittäisiä lakiehdotuksia, vaan sote- ja maakuntauudistusta kokonaisuutena.

HUS-kuntayhtymä on antanut maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen useita lausuntoja lakien valmisteluvaiheessa ja nyt niiden ollessa käsittelyssä eduskunnan valiokunnissa. Nyt hyväksytty kannanotto on HUSin mukaan yhteenveto sen keskeisistä näkemyksistä.

– Lausuntojen keskeinen viesti on koko valmistelun ollut sama: yliopistosairaalan opetuksen ja tutkimuksen asema tulee turvata, uudistuksesta tulee koitua hyötyä sote-palvelujen potilaille ja asiakkaille, eikä uudistus saa vaarantaa nyt hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa, hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho, kok., sanoo. Urho on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Vastuuta ei voi siirtää

Yliopistollisen sairaalan toiminnan vaarantumisen lisäksi HUS-kuntayhtymä näkee, ettei uudistus täytä sille asetettuja tavoitteita.

– Tavoitteiden täyttymistä ei voi jättää yksinomaan toimeenpanevien organisaatioiden harteille, kuten ministerit ja valmistelijat ovat tähän asti todenneet. Lakiesitykset eivät auta uudistusten onnistumisessa, Aki Lindén toteaa.

– Peruslähtökohtana lausuntoa valmisteltaessa on ollut, että siinä kiinnitetään huomio lakiehdotusten ongelmiin ja esitetään niitä koskevia konkreettisia korjausehdotuksia. Esitettyjen muutosten vaikutuksia arvioidaan palveluiden käyttäjien, palveluiden maksajien ja henkilöstön näkökulmasta, sanoo Lindén.

Alueittainen ja sisällöllinen vaiheistus

HUS viittaa laskelmiinsa, jotka osoittavat, että tukipalveluiden kustannukset voivat lisääntyä merkittävästi, jos sote-keskuksilla ei ole oikeutta käyttää maakunnan liikelaitoksen tuottamia tukipalveluja. Lisäksi valinnanvapauden suunniteltu toteuttaminen johtaisi varmuudella sote-kustannusten voimakkaaseen kasvuun.

HUS-kuntayhtymä esittää, että maakunta- ja sote-uudistus tulee vaiheistaa sisällöllisesti, alueellisesti ja aikataulullisesti. Uusiin palveluihin, sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, tulee siirtyä vaiheittain kokeilujen kautta.

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*