HYKS:n neurokirurginen hoito saa hyvän arvion myös potilailta. (kuva: Ville Miettinen)

HYKS Neurokirurgiassa tapahtuu poikkeuksellisen vähän vakavia leikkauskomplikaatioita. Lisäksi 94 prosenttia potilaista on hyvin tai erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Näin kertoo Hyksissä tehty neurokirurgian alan seurantatutkimus.
Tutkimuksen aineisto koostui potilaiden ja anestesialääkärin arvioihin leikkaushoidon jälkeisistä komplikaatioista sekä potilastyytyväisyyskyselystä. Potilaita oli mukana tutkimuksessa 418, eli kaikki potilaat yhden vuoden aikana.

Tulosten mukaan yleisin komplikaatio oli pysyvä tai ohimenevä toispuoleinen halvaus,
jonka sai 10 prosenttia potilaista. Noin 4 prosenttia potilaista jouduttiin leikkaamaan toistamiseen, 3 prosenttia leikkauspotilaista sai keuhkokuumeen, 1 prosentti sydäninfarktin ja 1 prosentti keuhkoveritulpan.

Vain 1 prosentti potilaista kuoli leikkaushoidon jälkeen sairaalassa.
Ensimmäisen kuukauden aikana kuoli yhteensä 2 prosenttia leikkauspotilaista, joista osa
etenevään aivokasvaimeen.

MainosKomplikaatiolukemat ovat poikkeuksellisen matalia, kun otetaan huomioon, että tutkimuspotilaista yli puolella leikattiin aivokasvain, kolmasosalla oli vaativa aivoverisuonikirurginen leikkaustoimenpide ja kuudesosa potilaista oli yli 70-vuotiaita.

− HUS:ssa annettava neurokirurginen sairaanhoito on ulkopuolisten tahojen
arvioimana korkeatasoista ja monilla osa-alueilla jopa maailman parhaimpiin
kuuluvaa, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUS:n tiedotteessa.

Peräti 94 prosenttia potilaista oli hoitoon hyvin tai erinomaisen tyytyväisiä. Jopa yhdeksän kymmenestä potilaasta, joilla oli vakava leikkauskomplikaatio, olivat hoitoon hyvin tai erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömimpiä hoitoon olivat potilaat, joilla oli vaarattomampia
komplikaatioita, kuten virtsatieinfektioita.

− Tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen sen otannan lisäksi se, että siinä
ensimmäisen kerran tasavertaisesti kysyttiin myös potilaiden itse arvioimia
hoidon jälkeisiä komplikaatioita. Vaikka potilastyytyväisyys osoittautui todella
erinomaiseksi, tarvitaan esimerkiksi potilasturvallisuuden osalta myös muita
mittareita, tutkimuksen kirjoittajiin kuulunut neurokirurgian erikoislääkäri
Miikka Korja sanoo.

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*