Vuoden 2022 alusta lukien sosiaalityöntekijällä on saanut olla samanaikaisesti asiakkaana enintään 35 lasta. Vuoden 2024 alusta asiakkaita saa olla enintään 30. (Kuva: Pixabay)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin 14 prosentilla on enemmän asiakkaita kuin mitä laissa määritelty enimmäismäärä on. Lain mukaan yksittäisellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta.

Suurimmassa osassa kunnista ja kuntayhtymistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä oli lainmukainen marraskuussa 2022.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta kuntakyselystä.

Lastensuojelun järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden alussa. Jo ennen tätä siirtymää haluttiin aloittaa pysyvä seuranta lastensuojelun sosiaalityöntekijätilanteesta, THL:n erityisasiantuntija Martta Forsell vastaa.

MainosTHL seuraa hyvinvointialueiden tilannetta jatkossa puolivuosittain.

– Aloitimme pysyvän seurannan, joka kohdistuu vastedes hyvinvointialueisiin. Halusimme saada aluksi vielä tietoa kunnista ja kuntayhtymistä. Nyt saatua tietoa voi sitten peilata myöhemmin saataviin tietoihin.

Hyvinvointialueiden vaikutus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin selviää myöhemmin, mutta jokin vaikutus alueille siirtyneellä järjestämisvastuulla todennäköisesti on, Forsell pohtii.

– Uskomme, että järjestämistavalla on vaikutusta tilastolukuihin.

Mainos– On helppo kuvitella, että hyvinvointialue ratkaisee henkilöstömitoituksen osalta tiettyjä pieniin kuntiin liittyviä ongelmia. Isolla alueella esimerkiksi yksittäiset henkilövaihdokset eivät heilauta tilastoja.

Toisaalta tilaston tulosten valossa koko ei yksinään ratkaise, Forsell jatkaa.

– Asiakaskeskiarvot ovat hyvin korkeat Päijät-Hämeessä ja Vantaalla siitä huolimatta, että palveluita on jo 2022 järjestetty isolla väestöpohjalla.

Seuranta on helppoa

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen seuranta toteutui ensimmäisen kerran jo marraskuussa 2022, vaikka tulokset julkaistiinkin vasta nyt keskiviikkona.

– Sen takia teemme tätä seurantaa, että tämä on tärkeä asia. Haluamme seurata miten lainsäädännön uudistus toteutuu ja, miten sote-palveluiden järjestäminen toteutuu. Tämä on asia, jota on suhteellisen helppo seurata. Kunta ja kuntayhtymät ovat pystyneet tietoa antamaan helposti tällaista seurantaa varten.

Erityisasiantuntija Martta Forsell lisää, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä ei ole ainoa työn laadusta kertova mittari. Se on joka tapauksessa tärkeä mittari.

– Jos tämän mittarin tuloksissa pärjätään hyvin, se on osoitin siitä, että työntekijöillä on aikaa tehdä työnsä oikein ja hyvin. Jos tässä mittarissa ei menesty, se on eräänlainen punainen lappu.

”Tilanne oli paras Etelä-Karjalassa”

THL:n suorittamassa seurannassa nähtiin yksi tekijä, jolla oli selkeä vaikutus sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin. Mitä enemmän palvelun järjestäjällä oli suhteessa kokoonsa avoimia vakansseja täytettävänä, sitä todennäköisemmin sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien keskiarvo oli myös tavanomaista korkeampi.

– Järjestäjän koko ei vaikuttanut niinkään asiakaskeskiarvoon, vaan avoimien vakanssien määrä. Siitä tässä seurannassa ei haettu tietoa, että mistä syistä avointen vakanssien määrät johtuivat, erityisasiantuntija Martta Forsell sanoo.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa avoimet vakanssit eivät olleet ongelmana seurantapäivänä.

– Asiakaskeskiarvon suhteen tilanne oli paras Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalassa lastensuojelusta oli vastannut ennen seurantapäivää jo useamman vuoden ajan maakuntatasoinen kuntayhtymä, Eksote.

Maakunnassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä oli keskimäärin vain 13 lasta asiakkaina, kun koko maassa keskiarvo oli 28 lasta.

Etelä-Karjalassa ei ollut seurantapäivänä täyttämättömiä virkoja ja sijaiseksi pätevien opiskelijoiden osuus sosiaalityöntekijöistä oli melko pieni.

Työntekijällä usein paljon asiakkaita Pohjanmaalla

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen seuranta marraskuussa 2022 paljasti, että asiakaskeskiarvo oli suurin Päijät-Hämeessä ja Vantaa-Kerava-alueella (35).

Pohjanmaan hyvinvointialueella 54 prosentilla lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä oli enemmän kuin 35 asiakasta ja Päijät-Hämeessä 46 prosentilla.

12 prosenttia lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli avoinna seurantapäivänä.

26 prosenttia lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävistä oli niin sanotusti sijaispätevän henkilön käsissä seurantapäivänä.

Marraskuussa 2022 lastensuojelun sosiaalityössä työskenteli kokoaikaisesti yli 1 200 sosiaalityöntekijää eli asiakkaiden enimmäismäärä ylittyi 176:lla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*