Kevan, Kuntaliiton, eräiden kaupunkien ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien
hanke julkisen työterveyshuollon uudelleen organisoimiseksi otti perjantaina reilun askeleen eteenpäin, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajat kokoontuivat Helsingissä.

Mukana on kolmisenkymmentä kuntaa, kymmenen sairaanhoitopiiriä sekä kuntayhtymiä. Osa on tehnyt jo valtuustotason päätöksen yhtiöön lähtemisestä, joiltakin ne vielä puuttuvat.

Hankkeessa on tavoitteena rakentaa täysin uudenlainen malli julkisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Kokous nimesi valmisteluryhmät jatkamaan sekä in-house-yhtiön että markkinoilla toimivan yhtiön toteutusta.

HUSin henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri pitää hanketta erittäin kiinnostavana.

– Hanke tarjoaa kustannusvaikuttavan mallin sekä mahdollisuuden pysyä kehityksen kärjessä. Valtavassa muutoksessa oleva julkinen sektori saa tässä kehittämisresurssit ja digitaaliset palvelut tehokkaammin käyttöön, Sonkeri sanoo.

Kuntaliitto on pitänyt julkisen sektorin yhteisten valtakunnallisten työterveyshuoltoyhtiöiden toimintamallia kannatettavana.

 

Julkisen sektorin työterveysyhtiö pykälienperkausvaiheessa – kuntia odotetaan mukaan elokuun loppuun asti

Suuri julkinen työterveyskonserni etenee – suuret kaupungit ja sairaanhoitopiirit innostuivat

Samuli Salanterä selvittää julkisten alojen työterveyspalveluita